AktualnościSprawozdania ZDL

Sprawozdanie ze szkolenia Rybnickiego Zespołu Doskonalenia Logopedów

W dniu 5 marca 2020r. w Przedszkolu w Jankowicach odbyło się zorganizowane przez panią mgr Marzenę Lampart-Busse szkolenie, przeprowadzone przez mgr Bożenę Polaszek na temat zabaw stymulujących rozwój mowy dziecka.

W szkoleniu brali udział logopedzi i nauczyciele.

Przebieg szkolenia:

 1. Powitanie, autoprezentacja prowadzącej.
 1. Prezentacja multimedialna – jako wstęp teoretyczny do zajęć warsztatowych:
 • wybrane definicje mowy (między innymi rozumiana jako sprawność, której trzeba się nauczyć tak, jak innych sprawności a także jako rodzaj naprzemienności w zabawie)
 • zagadnienie zabawy, jako nieodłącznego elementu życia człowieka
 • przebieg zajęć logopedycznych (elementy)
 1. Warsztat – omówienie wraz z praktycznym przećwiczeniem wybranych zabaw stymulujących rozwój mowy dziecka
 • relaksacja
 • ćwiczenia oddechowe
 • ćwiczenia słuchowe
 • ćwiczenia fonacyjne/artykulacyjne
 • rymowanki, rysowane wierszyki i gry planszowe
 • ćwiczenia w osi ciała
 • ćwiczenia logorytmiczne
 1. Podsumowanie- rozmowa na temat wykorzystywanych w zajęciach pomocy, pytania do prowadzącej, podanie literatury.

Na zakończenie uczestnicy spotkania otrzymali materiały przydatne w praktyce logopedycznej oraz zaświadczenia potwierdzające udział w szkoleniu. Następnie pani Marzena Lampart-Busse podziękowała prowadzącej warsztaty pani Bożenie Polaszek za ciekawe zajęcia, zachęciła do udziału w kolejnych spotkaniach oraz monitorowania na bieżąco strony śląskiego oddziału Polskiego Towarzystwa Logopedycznego.

Agnieszka Konsek