Współorganizowane

V Ogólnopolska Konferencja Naukowa: Świat, który rozumie jąkanie

Tym, którzy chcą się jąkać, pozwólmy to czynić!
prof. dr hab. Bogdan Adamczyk

20 października 2012 r. – z okazji Światowego Dnia Osób Jąkających się (ISAD) – w auli Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Śląskiego odbyła się V Ogólnopolska Konferencja Naukowa: Świat, który rozumie jąkanie. Tegorocznymi organizatorami byli: Śląski Oddział Polskiego Towarzystwa Logopedycznego, Instytut Języka Polskiego UŚ, Studia Podyplomowe Kwalifikacyjne Logopedii i Medialnej Emisji Głosu UŚ, Specjalistyczne Centrum Terapii Jąkania w Wodzisławiu Śląskim, Wyższa Szkoła Ekonomii, Turystyki i Nauk Społecznych w Kielcach oraz Ogólnopolskie Stowarzyszenie Osób Jąkających się OSTOJA w Lublinie.