Współorganizowane

Konferencja Profilaktyka logopedyczna w systemie edukacji

Konferencja Profilaktyka logopedyczna w systemie edukacji – skąd taki pomysł? Profilaktyka logopedyczna w systemie edukacji – była przewodnim tematem konferencji, która odbyła się 26 listopada 2010r. w Katowicach. Skąd taki pomysł ? Jedna z podstawowych zasad postępowania logopedycznego zakłada, że kompleksowa opieka logopedyczna niemożliwa jest bez oddziaływań profilaktycznych najbliższego otoczenia pacjenta. Gdy tym pacjentem jest dziecko (poddane procesowi edukacyjnemu), nieodzowne staje się uświadomienie ogromnej roli odgrywanej przez pedagogów.