Współorganizowane

Profilaktyka logopedyczna w praktyce edukacyjnej

Kolejna edycja konferencji Profilaktyka logopedyczna w praktyce edukacyjnej. 18 kwietnia 2012 roku odbyła się konferencja logopedyczna zorganizowana przez Instytut Języka Polskiego i Wydział Teologiczny Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach przy wsparciu Śląskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Logopedycznego. Spotkanie – na co wskazuje sam tytuł – poświęcone zostało współpracy logopedów, nauczycieli przedszkoli, szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych, pedagogów oraz psychologów.