Sprawozdania roczne

Sprawozdanie roczne z działalności PTL 2023

Tarnowskie Góry 09 stycznia 2024r.

Sprawozdanie z działalności

Polskiego Towarzystwa Logopedycznego – Oddział Śląski

za 2023r.

1. Kadencja w latach 2021 – 2024 PTL-OŚ:

Zarząd:

– mgr Bożena Duda – przewodniczący

– mgr Ewelina Abramowicz – Pakuła – z-ca przewodniczącego

– mgr Elżbieta Rogowska – sekretarz

– mgr Grażyna Kubacka – członek

– mgr Celina Zarzycka – członek

Komisja Rewizyjna:

– dr Joanna Trzaskalik

– mgr Lilianna Cader

– mgr Małgorzata Szalińska – Otorowska

2. Siedziba PTL-OŚ

SPZOZ „REPTY” Górnośląskie Centrum Rehabilitacji

ul. Śniadeckiego1, 42 – 604 Tarnowskie Góry

3. Posiedzenia /spotkania robocze Zarządu:

W roku 2023 przeprowadzono:

4 posiedzenia Zarządu

19 spotkań roboczych

w tym 4 z Dyrekcją Centrum, 1 wyjazdowe oraz 14 koordynujących pracę Zarządu.

4. Sprawy formalne:

liczba członków: nie mamy takiej informacji

na posiedzeniu Zarząd powołał do Zarządu współpracownika: mgr Iwonę Kowolik.

5. Działalność finansowa:

Oddział śląski PTL nie ma osobowości prawnej, zatem nie może prowadzić działalności finansowej. Pieniądze na wszelkie operacje finansowe były pozyskiwane z opłat uczestników konferencji odbywającej się w październiku, sponsorów oraz szkoleń organizowanych przez PTL oddział śląski .

środki zostały wydatkowane na:

– opłaty za catering,

– hotele dla wykładowców,

– opłaty za projekty, druk plakatów i ulotek,

– opłaty za utrzymanie strony internetowej,

– opłaty za druk zaświadczeń i podziękowań,

– opłaty za kserowanie materiałów konferencyjnych, szkoleniowych,

– obsługę finansową konferencji,

– opłaty za płytki Nagroda Logopedia Silesiaca,

– opłaty pocztowe.

7. Działalność konferencyjno – szkoleniowa:

6.1 szkolenia:

– 17 lutego – organizacja szkolenia „Diagnostyka obszaru czaszkowo – żuchwowego” prowadzący mgr Krzysztof Bieniek. Uczestniczyło w nim 24 osoby.

– 24 kwietnia – organizacja szkolenia „ Techniki manualne normalizujące napięcie mięśniowe w kontekście dzieci i dorosłych dotkniętych zaburzeniami sensorycznymi” prowadzący dr n. o kf. Ewa Bartelmus. Uczestniczyło w nim 24 osoby.

6.2 konferencja:

27 października – organizacja XII Ogólnopolskiej Konferencji Logopedycznej.”Kompleksowa terapia logopedyczna pacjentów z chorobami neurologicznymi od juniora do seniora” Uczestniczyło 160 osób.

W trakcie konferencji została uhonorowana nagrodą Ministra Zdrowia Przewodnicząca PTL – OŚ mgr Bożena Duda „za zasługi dla Ochrony Zdrowia” którą wręczyła dr Iwona Kania Rzecznik Ministra Zdrowia.

6.3 warsztaty:

W ramach konferencji zorganizowano 8 warsztatów tematycznych:

– dr n. med. Anna Maria Pękacka -Egli „Diagnostyka różnicowa: dysfagia, karmienie, SI”.

– dr Grzegorz Biliński „Stymulacja układu kontroli posturalnej i jako ważny aspekt na przygotowanie układu artykulacyno-oddechowo-połykowego zgodnie z zasadami koncepcji: Bobath, Stymulacja Bazalna oraz PNF „.
– mgr Aleksandra Kaczyńska, mgr Marcelina Przeździęk ” Pacjent z wyzwaniem neuromotorycznym-senso-motoryczny trening karmienia neurologopedycznego”.
– mgr Katarzyna Padula ” Pacjent pediatryczny z mózgowym porażeniem dziecięcym w gabinecie neurologopedy. Analiza w oparciu o klasyfikujące skale funkcjonalne GMFCS, CFCS, EDACS”.

mgr Laura Świątek „ Wpływ pozycjonowania na jakość połykania u pacjenta po uszkodzeniu OUN”.
mgr Julia Pyttel Funkcjonowanie dziecka z Centralnymi Zaburzeniami Przetwarzania Słuchowego (CAPD) – możliwości diagnostyczne i terapeutyczne”.
mgr Aleksandra Kucińska Praktyczne aspekty torowania kontroli posturalnej u pacjentów z uszkodzeniem OUN”.
mgr Katarzyna Broniec-Siekaniec, mgr Karolina Osiwała „ Wykorzystanie wirtualnej rzeczywistości w rehabilitacji neuropsychologicznej”.

w których uczestniczyło 160 osób.

6.4 Inne formy działalności:

a) przyznanie Nagrody Logopedia Silesiaca

2023r – mgr Karol Pawlas

b) 21 kwietnia – spotkanie z liderami i członkami ZDL-ów koordynacja oraz upowszechnianie działalności śląskich Zespołów Doskonalenia Logopedów – zamieszczanie zapowiedzi warsztatów, szkoleń oraz sprawozdań z tych wydarzeń na stronie internetowej.

Najaktywniejszymi z działających zespołów w 2023r. były:

– rybnicki RDZL Jankowice – pod kierownictwem mgr Marzeny Lampart-Busse

– katowicki ZDL – pod kierownictwem mgr Izabeli Liguzińskiej

– gliwicki ZDL – pod kierownictwem mgr Iwony Krzywickiej

– chorzowski ZDL”LOGOS” – mgr Doroty Szymury

– Poradnia Psychologiczno – Logopedyczna w Tarnowskich Górach pod kierownictwem mgr Bożeny Grabskiej.

c) 17 października odbyło się spotkanie wyjazdowe Zarządu z ZDL-mi w Gliwicach – ustalenie dalszych form współpracy, wspólna organizacja obchodów Europejskiego Dnia Logopedy w marcu 2024r.

d) współorganizacja szkolenia dla logopedów zatrudnionych w GCR „REPTY” z zakresu elektrostymulacji prowadzone przez mgr Aleksandrę Kaczyńską, Annę Wojewodę.

6.5 Inne działania na rzecz społeczności lokalnej:

– 10 marca – z okazji Europejskiego Dnia Logopedy zorganizowano bezpłatne konsultacje dla seniorów.

– Zarząd aktywnie wspierał i promował działania legislacyjne zawodu logopedy

– 28 grudnia –organizacja i medialne nagłaśnianie akcji „MÓWik” dla Przemka.

– Zarząd objął Honorowym Patronatem następujące wydarzenia:

  • 21 kwietnia – Światowy Dzień Zdrowia w Akademii WSB „Dobre praktyki w relacjach personelu opieki zdrowotnej z pacjentami o szczególnych potrzebach”.

  • 16-17 września – III Ogólnoświatowa Konferencja na temat Giełkotu organizowanej przez Uniwersytet Śląski w Katowicach.

6.6 współpraca:

– zarząd ściśle i efektywnie współpracował z Dyrekcją Centrum w którym mieści się siedziba Oddziału.

– przedstawiciele Oddziału regularnie nawiązywali współpracę i utrzymywali kontakty z potencjalnymi gośćmi, przyjaciółmi, sponsorami.

– członkowie prowadzili bieżącą korespondencję z władzami miasta, powiatu, województwa oraz wybitnymi przedstawicielami świata medycyny i logopedii.

– systematycznie prowadzono prace administracyjne Oddziału.

Śląski Oddział PTL działał zgodnie ze Statutem Polskiego Towarzystwa Logopedycznego przekazywał zgodnie z regulaminem informacje o zmianach zachodzących w strukturze Zarządu PTL-OŚ oraz sprawozdania ze swej działalności do Zarządu Głównego PTL.

mgr Bożena Duda – Przewodnicząca PTL -OŚ

mgr Elżbieta Rogowska – sekretarz PTL -OŚ