Sprawozdania roczne

Sprawozdanie 2014

Sprawozdanie z działalności Śląskiego Oddziału PTL w roku 2014

1. SIEDZIBA:

Podyplomowe Kwalifikacyjne Studium Logopedii i Medialnej Emisji Głosu przy Uniwersytecie Śląskim, pl. Sejmu Śląskiego 1, 40-032 Katowice.

2. 17 stycznia 2013 r. odbyło się posiedzenie Zarządu Śląskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Logopedycznego. Porządek posiedzenia był następujący:

 • Współwydawanie „Forum Logopedycznego” z Instytutem Języka Polskiego UŚ.
 • Publikacja 22 nr „Forum Logopedycznego”.
 • II Międzynarodowa Konferencja Logopedyczna „Logopedia w teorii i praktyce” Śląskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Logopedycznego.
 • Podsumowanie I Międzynarodowej Konferencji Logopedycznej „Logopedia w teorii i praktyce” Śląskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Logopedycznego.
 • Strona internetowa ŚO PTL.
 • Mail w sprawie dopisania zasług M. Bitnioka na stronie internetowej ŚO PTL.
 • Sprawy różne.

3. Zarząd podjął współpracę z Instytutem Języka Polskiego Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Śląskiego w zakresie współwydawania rocznika „Forum Logopedyczne”.

4. PRZYZNANIE NAGRODY LOGOPEDIA SILESIACA 2014: laureatem nagrody został J. Oczadły.

5. ORGANIZACJA:
31 maja 2014 roku w auli im. Kazimierza Lepszego Uniwersytetu Śląskiego odbyła się II Międzynarodowa Konferencja Logopedyczna Śląskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Logopedycznego pt. „Logopedia w teorii i praktyce”. W skład komitetu naukowego weszli: prof. dr hab. Ewa Syrek (Katedra Pedagogiki Społecznej, Wydział Pedagogiki i Psychologii, Uniwersytet Śląski w Katowicach), prof. dr hab. Dariusz Rott (Zakład Historii Literatury Średniowiecza i Renesansu, Instytut Nauk o Literaturze Polskiej im. Ireneusza Opackiego, Uniwersytet Śląski w Katowicach), prof. Henriette W. Langdon (Ed. D. F-CCC-SLP Wydział Zaburzeń Komunikacji w Kolegium Edukacji Uniwersytetu Stanowego San Jose w Kalifornii, Stany Zjednoczone), prof. Marína Mikulajová (PhD Katedra Logopedii, Wydział Pedagogiczny, Uniwersytet Komeńskiego w Bratysławie, Słowacja), dr hab. prof. UP Mirosław Michalik (Katedra Języka Polskiego, Instytut Filologii Polskiej, Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie), dr hab. prof. UŚ Magdalena Pastuchowa (dyrektor Instytutu Języka Polskiego, Wydział Filologiczny, Uniwersytet Śląski w Katowicach), dr hab. prof. UŚ Danuta Pluta-Wojciechowska (Zakład Socjolingwistyki i Społecznych Praktyk Komunikowania, Wydział Filologiczny, Uniwersytet Śląski w Katowicach), dr hab. Iwona Loewe (Zakład Lingwistyki Tekstu i Dyskursu, Wydział Filologiczny, Uniwersytet Śląski w Katowicach), dr Iwona Michalak-Widera (przewodnicząca Śląskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Logopedycznego w Katowicach), dr Katarzyna Węsierska (Zakład Socjolingwistyki i Społecznych Praktyk Komunikowania, Wydział Filologiczny, Uniwersytet Śląski w Katowicach).

Stały patronat nad konferencją piastował Uniwersytet Śląski, zaś patronat honorowy objął Prezydent Miasta Katowice Piotr Uszok oraz Ambasador Kongresów Polskich prof. dr hab. Dariusz Rott.

Patronat medialny sprawowały: Radio Katowice, Gazeta Uniwersytecka, Telewizja Silesia. Partnerami konferencji były: Instytut Języka Polskiego Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, Centrum Logopedii i Audiodeskrypcji, firma Komlogo.

W skład Komitetu Organizacyjnego konferencji weszły dr I. Michalak-Widera, dr K. Węsierska, mgr Łucja Skrzypiec, mgr Bogumiła Wilk, mgr Iwona Bijak, Karolina Janeczek.

Współorganizatorem była Fundacja Uniwersytetu Śląskiego CITTRFUŚ.

6. WSPÓŁORGANIZACJA:

 • Konferencja naukowo-szkoleniowa „Rola logopedii w neurorehabilitacji” – X Śląskie Spotkanie NeuroLogopedyczne „Repty”, 13-14 listopada 2014 r.

7. PATRONAT NAUKOWY:

 • II Ogólnopolska Konferencja Logopedyczno-Edukacyjna „Synergia. Mowa – edukacja – terapia”, Jastrzębie-Zdrój, 3 grudnia 2014 r.

8. PARTNER:

 • Międzynarodowa Konferencja Logopedyczna pt. Zaburzenia płynności mowy – teoria i praktyka, Katowice, 12 września 2014 r.

9. DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA:

 • wydanie 22 numeru periodyku „Forum Logopedyczne”, także w wersji elektronicznej,
 • współwydanie (z IJP, UŁ, Komlogo) plakatu: „B… jak bilingwizm = dwujęzyczność” (H. Wyszewiańska-Langdon, K. Węsierska, I. Michalak-Widera, A. Płusajska-Otto, J. Przyklenk),
 • wznowienie plakatów: „Każdy z nas może być dobrym słuchaczem – rozmówcą – mówcą!” (D. Nazimiec, O. Przybyla, K. Węsierska, B. Wilk), „Bilans mowy dwulatka” (dr E. Gacka, dr I. Michalak-Widera, Ł. Skrzypiec, dr K. Węsierska), „Giełkot… co to takiego” (M. Abbink-Sprut, dr I. Michalak-Widera, A. Płusajska Otto, dr K. Węsierska), „Kamienie milowe mowy” (dr I. Michalak-Widera, dr K. Węsierska),
 • wznowienie ulotek: „Kamienie milowe mowy”, „Bilans mowy dwulatka”.

Katowice, 1.02.2015
Sekretarz oddziału
dr Łucja Skrzypiec