Sprawozdania roczne

Sprawozdanie 2014 – 2016

Polskie Towarzystwo Logopedyczne Oddział Śląski w Katowicach

Wydział Zamiejscowy Nauk Humanistycznych i Społecznych Akademii Ignatianum w Krakowie 41-400 Mysłowice, ul. Powstańców 19

Mysłowice, 31.03.2017 r.

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI ŚLĄSKIEGO ODDZIAŁU POLSKIEGO TOWARZYSTWA LOGOPEDYCZNEGO W LATACH 2014–2016

Śląski Oddział Polskiego Towarzystwa Logopedycznego podjął w latach 2014–2016 wiele działań zgodnych z przyjętą przez stowarzyszenie misją. W ciągu tych trzech lat działalności nastąpiła zmiana Zarządu ŚO PTL – 30.05.2015 r. na walnym zebraniu członków wybrano nowy, pięcioosobowy Zarząd Śląskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Logopedycznego na kadencję 2015–2018. Zmianie uległa również siedziba Zarządu Śląskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Logopedycznego. W skład aktualnego Zarządu ŚO PTL wchodzą: dr Joanna Trzaskalik – przewodnicząca, mgr Lilianna Cader – zastępca przewodniczącej, mgr Iwona Bijak – sekretarz, mgr Magdalena Ławecka – członek zarządu, mgr Julia Pyttel – członek zarządu. Komisję Rewizyjną tworzą: mgr Krzysztof Bieniek, mgr Agata Laszczyńska, mgr Martyna Polczyk. Siedziba ŚO PTL mieści się w Mysłowicach w budynku Wydziału Zamiejscowego Nauk Humanistycznych i Społecznych Akademii Ignatianum w Krakowie. Aktualnie Śląski Oddział PTL ma 184 członków.

Śląski Oddział PTL nie ma osobowości prawnej, zatem nie może prowadzić działalności finansowej, stąd działalność związaną z obrotem finansowym konferencji organizowanych w latach 2014–2016 zlecono instytucjom zewnętrznym: Fundacji Uniwersytetu Śląskiego CITTRFUŚ, Górnośląskiej Wyższej Szkole Pedagogicznej im. Kardynała Augusta Hlonda w Mysłowicach.

Śląski Oddział PTL podejmował działania konferencyjno-szkoleniowe na skalę międzynarodową, ogólnopolską, a także regionalną. W latach 2014–2016 zorganizował trzy konferencje międzynarodowe. 31.05.2014 r. w auli im. Kazimierza Lepszego Uniwersytetu Śląskiego odbyła się II Międzynarodowa Konferencja Logopedyczna pt. Logopedia w teorii i praktyce. Stały patronat nad konferencją piastował Uniwersytet Śląski, zaś patronat honorowy objął Prezydent Miasta Katowice Piotr Uszok oraz Ambasador Kongresów Polskich prof. dr hab. Dariusz Rott. Patronat medialny sprawowały: Radio Katowice, Gazeta Uniwersytecka, Telewizja Silesia. Partnerami konferencji były: Instytut Języka Polskiego Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, Centrum Logopedii i Audiodeskrypcji, firma Komlogo. Współorganizatorem była Fundacja Uniwersytetu Śląskiego CITTRFUŚ. 30.05.2015 r. w auli wydziału teologicznego Uniwersytetu Śląskiego odbyła się III Międzynarodowa Konferencja Logopedyczna Śląskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Logopedycznego pt. Logopedia w teorii i praktyce. Stały patronat nad konferencją sprawował Uniwersytet Śląski, zaś patronat honorowy nad konferencją objął Prezydent Miasta Katowice dr Marcin Krupa oraz Ambasador Kongresów Polskich prof. dr hab. Dariusz Rott. Patronat medialny sprawowały: Radio Katowice, Gazeta Uniwersytecka, Telewizja Silesia. Partnerami konferencji były: Instytut Języka Polskiego Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, Centrum Logopedii i Audiodeskrypcji, Wydział Teologiczny Uniwersytetu Śląskiego. Współorganizatorem była Fundacja Uniwersytetu Śląskiego CITTRFUŚ. IV Międzynarodowa Konferencja Logopedyczna Logopedia w teorii i praktyce odbyła się 21.05.2016 r. w Mysłowicach. Współorganizatorem konferencji była Górnośląska Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. Kardynała Augusta Hlonda, a partnerem – Instytut Języka Polskiego Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Patronat nad konferencją sprawował Prezydent Miasta Mysłowice – Edward Lasok. Sponsorami wydarzenia były firmy: Medincus, Komlogo oraz Centrum Terapeutyczne Stamina.

Śląski Oddział PTL ma na swoim koncie również wydarzenia współorganizowane. W dniach 13–14 listopada 2014 r. odbyła się konferencja naukowo-szkoleniowa Rola logopedii w neurorehabilitacji – X Śląskie Spotkanie NeuroLogopedyczne „Repty”. W 2015 i 2016 roku z okazji obchodów Światowego Dnia Świadomości Jąkania (International Stuttering Awareness Day – ISAD) miały miejsce dwa z cyklu trzech forów wymiany informacji, wiedzy i poglądów na temat jąkania organizowanych wraz z Centrum Informacji Naukowej i Biblioteką Akademicką (CINiBA), Klubem Ludzi MówiącychKatowickim Klubem J . W trakcie pierwszego forum pt. Porozmawiajmy o jąkaniu – eksperci mają głos (21.10.2015 r.) mówiono o niepłynności mowy z punktu widzenia logopedów, psychologów, pedagogów. Drugie forum zwracało się w stronę rodziców dzieci z niepłynnościami mowy i nosiło tytuł Porozmawiajmy o jąkaniu – rodzice mają głos (22.10.2016 r.). Partnerami tej inicjatywy byli: Instytut Języka Polskiego im. Ireny Bajerowej Uniwersytetu Śląskiego, Górnośląska Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. Kardynała Augusta Hlonda w Mysłowicach, Wydział Zamiejscowy Nauk Humanistycznych i Społecznych Akademii Ignatianum w Krakowie oraz Poradnia Pedagogiczna nr 2 oraz Centrum Logopedyczne w Katowicach. Od 15 listopada do 15 grudnia 2016 roku z inicjatywy Śląskiego Oddziału PTL w siedzibie CINiBA miała miejsce wystawa prac pod wspólnym tytułem Magiczny świat bajek o jąkających się bohaterach. Autorami bajek i ilustracji do nich były dzieci jąkające się uczestniczące w cyklicznych zajęciach grupowych dla osób jąkających organizowanych w Centrum Logopedycznym w Katowicach. Innym z działań podejmowanych przez ŚO PTL dla propagowana i upowszechniania wiedzy na temat jąkania było partnerstwo w organizacji Międzynarodowej Konferencji Logopedycznej pt. Zaburzenia płynności mowy – teoria i praktyka, która odbyła się w Katowicach 12.09.2014 r.

Śląski Oddział PTL patronuje również różnorodnym inicjatywom środowiska naukowego. Na przestrzeni lat 2014–2016 do wspieranych działań należały: II Ogólnopolska Konferencja Logopedyczno-Edukacyjna Synergia. Mowa edukacja terapia (Jastrzębie-Zdrój, 3.12.2014 r.), projekt Afast Powiedz to! interaktywny i wieloplatformowy serwis internetowy służący do rehabilitacji afazji – realizowany ze środków Narodowego Centrum Badań i Rozwoju przez Fundację Salus Publica, Park Naukowo-Technologiczny „Technopark Gliwice” Sp. z o.o. oraz Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum (2015–2017), II edycja Międzynarodowej Konferencji Logopedycznej pt. Zaburzenia płynności mowy – teoria i praktyka (Katowice, 25–26 sierpnia 2016 r.), II Edycja Konferencji Metodyczno-Szkoleniowej Wspieranie optymalnego rozwoju dziecka. Funkcje prymarne (Katowice, 13.04.2016 r.), Interdyscyplinarna Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Szkoleniową pt. Rehabilitacja skoordynowana osób niepełnosprawnych. Leczenie – pielęgniarstwo – fizjoterapia – logopedia (Repty, 24–25 listopada 2016 r.).

Popularyzacja wiedzy logopedycznej przez Śląski Oddział PTL obejmuje także działalność wydawniczą. W latach 2014–2016 ukazały się trzy numery punktowanego periodyku „Forum Logopedyczne”: 22/2014, 23/2015, 24/2016, a także liczne plakaty o tematyce logopedycznej, tworzone przez specjalistów, m. in.: H. Wyszewiańska-Langdon, K. Węsierska, I. Michalak-Widera, A. Płusajska-Otto, J. Przyklenk, B… jak bilingwizm = dwujęzyczność, I. Michalak-Widera, Ł. Skrzypiec, B. Wilk, Drodzy dorośli! Uczę się i rozwijam!, I. Michalak-Widera, Ł. Skrzypiec, J. Trzaskalik, Międzyzębowość, E. Kwaśniok, M. Ławecka, Mam niedosłuch… mam też głos! „Posłuchaj” o niedosłuchu, Ł. Skrzypiec, J. Trzaskalik, L. Cader, Pionizacja języka, E. Kwaśniok, M. Ławecka, Zaburzenia centralnego przetwarzania słuchowego, B. Cebula, A. Kolano-Burian, J. Pyttel, K. Winiowska, Dziecko z wyzwaniami rozwojowymi.

Śląski Oddział PTL koordynuje działalność śląskich Zespołów Doskonalenia Logopedów, zamieszcza zapowiedzi warsztatów, szkoleń oraz sprawozdań z tych wydarzeń na stronie internetowej ŚO PTL. Corocznie wręczana jest również Nagroda Logopedia Silesiaca, która jest próbą złożenia hołdu, podziękowania osobom bądź instytucjom za dokonania na rzecz Logopedii Śląskiej. W roku 2014 otrzymał ją mgr Józef Oczadły, w 2015 – mgr Łucja Skrzypiec, a w 2016 – dr Joanna Trzaskalik.

Członkowie Zarządu ŚO PTL współpracują z wieloma instytucjami, m. in. z Instytutem Języka Polskiego im. I. Bajerowej Uniwersytetu Śląskiego oraz Górnośląską Wyższą Szkołą Pedagogiczną (aktualnie Wydziałem Zamiejscowym Nauk Humanistycznych i Społecznych Akademii Ignatianum w Krakowie) w zakresie współwydawania rocznika „Forum Logopedyczne” oraz partnerstwa konferencji zorganizowanych przez Zarząd Śląskiego Oddziału PTL, z Centrum Informacji Naukowej i Biblioteką Akademicką, Poradnią Pedagogiczną nr 2 w Katowicach.

Śląski Oddział PTL działał zgodnie ze Statutem Polskiego Towarzystwa Logopedycznego i przekazywał zgodnie z regulaminem informacje o zmianach zachodzących w strukturze Zarządu ŚO PTL oraz sprawozdania ze swej działalności do Zarządu Głównego oraz Urzędu Miasta Mysłowice.

dr Joanna Trzaskalik, Przewodnicząca ŚO PTL

mgr Iwona Bijak, Sekretarz ŚO PTL