Sprawozdania roczne

Sprawozdanie z działalności ŚO PTL za rok 2019

Mysłowice, 5.05.2020r.

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI ŚLĄSKIEGO ODDZIAŁU

POLSKIEGO TOWARZYSTWA LOGOPEDYCZNEGO ZA ROK 2019

 1.  Skład Zarządu i Komisji Rewizyjnej ŚO PTL:

1.1 Kadencja w latach 2018- 2021

Podczas zebrania sprawozdawczo-wyborczego, które odbyło się 9 czerwca 2018, został wybrany nowy skład zarządu oraz komisji rewizyjnej ŚO PTL.

Zarząd:

 • dr Joanna Trzaskalik – Przewodnicząca,
 • mgr Lilianna Cader – Zastępca przewodniczącej,
 • mgr Monika Ryszczyk – Sekretarz,
 • mgr Julia Pyttel – Członek Zarządu,
 • mgr Małgorzata Machowska – Członek Zarządu.

Komisja rewizyjna:

 • dr Małgorzata Szalińska- Otorowska,
 • mgr Aneta Dzienniak,
 • mgr Dorota Szymura.

Na posiedzeniu 13 grudnia 2018r. Zarząd Śląskiego Oddziału Towarzystwa Logopedycznego powołał do składu Zarządu współpracowników: Izabelę Buczyńską oraz Elżbietę Kubiak. Od tego czasu zarząd pracuje bez żadnych zmian.

1.2. Posiedzenia Zarządu w roku 2019

W trakcie 2019 roku odbyło się 7 posiedzeń Zarządu: 28.01.2019, 13.03.2019, 03.04.2019, 27.05.2019, 27.06.2019, 19.09.2019, 24.09.2019.

 1. Siedziba ŚO PTL

Akademia Ignatianum w Krakowie – Filia w Mysłowicach 

41-400 Mysłowice, ul. Powstańców 19.

 1. Sprawy formalne:

Liczba członków: nie mamy takiej informacji

 1. Działalność finansowa:

Śląski Oddział PTL nie ma osobowości prawnej, zatem nie może prowadzić działalności finansowej. Działalność związaną z obrotem finansowym szkoleń  i konferencji (16 listopada 2019r.) przejął Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Logopedycznego. Pieniądze na wszelkie operacje finansowe były pozyskiwane z opłat uczestników i wydawnictw wynajmujących powierzchnię wystawienniczą podczas konferencji, a także pochodziły z wpłat uczestników warsztatów organizowanych przez ŚO PTL w roku 2019 w. Środki zostały wydatkowane na:

 1. redakcję, recenzje, skład czasopisma „Forum Logopedyczne”,
 2. wynajem sal konferencyjnych,
 3. hotele dla wykładowców,
 4. opłaty za catering,
 5. opłaty za projekty, druk plakatów i ulotek,
 6. opłata za płytkę Nagrody Logopedia Silesiana,
 7. opłaty pocztowe,
 8. opłaty za utrzymanie strony internetowej,
 9. opłaty za druk zaświadczeń i podziękowań,
 10. opłaty za kserowanie materiałów konferencyjnych,
 11. obsługę finansową konferencji i warsztatów.

 

 1. Działalność konferencyjno-szkoleniowa:

a) Organizacja konferencji:

 • X Ogólnopolska Konferencja Logopedyczna „Logopedia w teorii i praktyce – Interdyscyplinarne aspekty diagnozy i terapii logopedycznej” odbyła się w dniach 16–17 września 2017 r. w budynku Szpitala Wojewódzkiego nr 5 w Sosnowcu. Cykl konferencji o tytule Logopedia w teorii i praktyce stanowi sztandarowe działanie Śląskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Logopedycznego. Konferencja skierowana została do logopedów, pedagogów, psychologów, nauczycieli wspomagających, lekarzy, pielęgniarek, protetyków słuchu, rehabilitantów. Przewidziana została zarówno część wykładowa oraz szkoleniowa, a także sesja posterowa.

b) Organizacja warsztatów / szkoleń:

 • Szkolenie „Dieta jako niezbędny element terapii dzieci ze spectrum autyzmu, ADHD
  i dyspraksją” odbyło się 28 marca 2019 w Gliwicach. Szkolenie poprowadziła Maria Ziółkowska (dietetyk, specjalista żywienia człowieka wg tradycyjnej metody medycyny chińskiej oraz klasycznej, certyfikowany terapeuta diety GAPS).
 • Szkolenie „Wykorzystanie integracji sensorycznej w praktyce logopedycznej” odbyło się 15 maja w Gliwicach. Szkolenie poprowadziła Agnieszka Janiec (terapeuta integracji sensorycznej, oligofrenopedagog, neurologopedia, terapeuta słuchowej metody Warnkego).

Szkolenia zostały przeprowadzone przy współpracy z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną w Gliwicach.

 1. Działalność wydawnicza:

a) Wydanie kolejnego numeru periodyku „Forum Logopedyczne” – (27/2019).

Aktualny skład redaktorski:

 • Redaktor Naczelna – dr Joanna Trzaskalik,
 • Zastępca Redaktor Naczelnej – dr Małgorzata Szalińska- Otorowska
 • Członkowie – dr n. med. Irena Urban, dr Danuta Dramska, dr Joanna Skibska,
 • Sekretarz – mgr Monika Ryszczyk,
 • Redaktorzy językowi – dr Justyna Łapaj- Kucharska (język polski), Iwona Łapaj- Guimereas (język angielski, język rosyjski),
 • Redaktor statystyczny – mgr Pelagia Suszka-Morejko.
 1. Inne formy działalności:

a) Przyznanie Nagrody Logopedia Silesiaca 2019: laureatką została Pani dr hab. Irena Polewczyk

b) Koordynowanie działalności śląskich Zespołów Doskonalenia Logopedów – zamieszczanie zapowiedzi warsztatów, szkoleń oraz sprawozdań z tych wydarzeń na stronie internetowej ŚO PTL. Najaktywniejszymi z działających zespołów w roku 2019 były:

 • Rybnicki ZDL – pod kierownictwem mgr Marzeny Lampart-Busse,
 • I Katowicki ZDL – pod kierownictwem mgr Anny Bromy, mgr Izabeli Liguzińskiej-Wołowiec,
 • Gliwicki ZDL – pod kierownictwem mgr Katarzyny Kusz.

Śląski Oddział PTL działał zgodnie ze Statutem Polskiego Towarzystwa Logopedycznego przekazywał zgodnie z regulaminem informacje o zmianach zachodzących w strukturze Zarządu ŚO PTL oraz sprawozdania ze swej działalności do Zarządu Głównego PTL

dr Joanna Trzaskalik – przewodnicząca

mgr Monika Ryszczyk – sekretarz