Sprawozdania roczne

Sprawozdanie roczne ŚO PTL za 2016

Mysłowice, 31.03.2017 r.

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI ŚLĄSKIEGO ODDZIAŁU
POLSKIEGO TOWARZYSTWA LOGOPEDYCZNEGO
W 2016 ROKU

1. ZARZĄD

dr Joanna Trzaskalik – Przewodnicząca,
mgr Lilianna Cader – Zastępca,
mgr Iwona Bijak – Sekretarz,
mgr Magdalena Ławecka – Członek Zarządu,
mgr Julia Pyttel – Członek Zarządu.

2. KOMISJA REWIZYJNA

mgr Krzysztof Bieniek,
mgr Agata Laszczyńska,
mgr Martyna Polczyk.

3. SIEDZIBA

W związku z przejęciem Górnośląskiej Wyższej Szkoły Pedagogicznej imienia
Kardynała Augusta Hlonda w Mysłowicach przez Akademię Ignatianum w Krakowie
zmieniła się nazwa siedziby ŚO PTL (uchwała nr 5/2016). Aktualna siedziba mieści się
pod adresem:
Wydział Zamiejscowy Nauk Humanistycznych i Społecznych Akademii Ignatianum w
Krakowie
ul. Powstańców 19
41-400 Mysłowice.

4. SPRAWY FORMALNE

Liczba członków: 184.

5. DZIAŁALNOŚĆ FINANSOWA:

Śląski Oddział PTL nie ma osobowości prawnej, zatem nie może prowadzić
działalności finansowej, stąd działalność związaną z obrotem finansowym konferencji
(21.05.2016 r.) zlecono Górnośląskiej Wyższej Szkole Pedagogicznej im. Kardynała
Augusta Hlonda w Mysłowicach. Pieniądze na wszelkie operacje finansowe były
pozyskiwane z opłat uczestników i wydawnictw wynajmujących powierzchnię
wystawienniczą podczas konferencji, a zostały wydatkowane na:

a) redakcję, recenzje, skład i druk czasopisma „Forum Logopedyczne”,
b) wynajem sal konferencyjnych,
c) honoraria i hotele dla wykładowców,
d) opłaty za catering,
e) opłaty za projekty, druk plakatów i ulotek,
f) opłaty za płytki Nagrody Logopedia Silesiaca,
g) opłaty pocztowe,
h) opłaty za utrzymanie strony internetowej,
i) opłaty za druk zaświadczeń i podziękowań,
j) opłaty za kserowanie materiałów konferencyjnych,
k) obsługę finansową konferencji.

 

6. DZIAŁALNOŚĆ KONFERENCYJNO-SZKOLENIOWA:

a) ORGANIZACJA:

 • IV Międzynarodowa Konferencja Logopedyczna Logopedia w teorii i praktyce, która odbyła się 21.05.2016 r. w Mysłowicach, została zorganizowana przez Śląski Oddział Polskiego Towarzystwa Logopedycznego. Współorganizatorem konferencji była Górnośląska Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. Kardynała Augusta Hlonda, a partnerem – Instytut Języka Polskiego Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach.
  W skład komitetu naukowego konferencji weszli: prof. dr hab. Eugenia Laska (Górnośląska Wyższa Szkoła Pedagogiczna), prof. dr hab. inż. Krzysztof Kluszczyński (Politechnika Śląska), prof. dr hab. Lidia Chomycz (Instytut Oświaty i Kształcenia Dorosłych Akademii Nauk Pedagogicznych Ukrainy), prof. dr hab. Blanka Kudláčová (Uniwersytet Tarnawski w Trnavie), prof. dr hab. inż. Ewa Piętka (Politechnika Śląska), dr hab. Elżbieta Górnikowska-Zwolak (prof. Górnośląskiej Wyższej Szkoły Pedagogicznej), dr hab. Mirosław Michalik (prof. Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie), dr hab. Stanisław Milewski (prof. Uniwersytetu Gdańskiego), dr hab. Bernadeta Niesporek-
  Szamburska (prof. Uniwersytetu Śląskiego), dr hab. Magdalena Pastuchowa (prof. Uniwersytetu Śląskiego), dr hab. Danuta Pluta-Wojciechowska (prof. Uniwersytetu Śląskiego), dr hab. Bronisław Rocławski (prof. Szkoły Wyższej Przymierza Rodzin w Warszawie), dr hab. Lilianna Konopska (Uniwersytet Szczeciński), dr hab. Barbara Ostapiuk (Uniwersytet Szczeciński), dr Joanna Trzaskalik (Górnośląska Wyższa Szkoła Pedagogiczna), dr Katarzyna Węsierska (Uniwersytet Śląski). W skład Komitetu Organizacyjnego konferencji weszli: dr Joanna Trzaskalik, mgr inż. Ewa Pilawa, mgr Krzysztof Bieniek, mgr Iwona Bijak, mgr Lilianna Cader, Karolina Libal, mgr Magdalena
  Ławecka, mgr Martyna Polczyk, mgr Julia Pyttel. Patronat nad konferencją sprawował Prezydent Miasta Mysłowice – Edward Lasok. Sponsorami wydarzenia były firmy: Medincus, Komlogo oraz Centrum Terapeutyczne Stamina.

b) WSPÓŁORGANIZACJA:

 • 22 października 2016 r. po raz dziewiętnasty obchodziliśmy Światowy Dzień Świadomości Jąkania (International Stuttering Awareness Day – ISAD). Śląski Oddział Polskiego Towarzystwa Logopedycznego wraz z Centrum Informacji Naukowej i Biblioteką Akademicką (CINiBA), Klubem Ludzi Mówiących i Katowickim Klubem J zorganizowały z tej okazji drugie już forum wymiany informacji i poglądów na temat jąkania pt. Porozmawiajmy o jąkaniu – rodzice mają głos. Hasło światowych obchodów – Jąkać się z dumą. Poszanowanie. Godność. Uznanie (Stuttering Pride. Respect. Dignity. Recognition) – stało się inspiracją dla organizatorów forum, by szczególną uwagę zwrócić na rodziców dzieci jąkających się i ich rolę w zmaganiach z tym zaburzeniem. Spotkanie było skierowane nie tylko do rodziców, lecz także do wszystkich osób zainteresowanych tematyką jąkania, w tym logopedów, pedagogów, psychologów, studentów oraz samych osób jąkających się.
  Partnerami przedsięwzięcia były: Instytut Języka Polskiego im. Ireny Bajerowej Uniwersytetu Śląskiego; Wydział Zamiejscowy Akademii Ignatianum w Krakowie oraz Centrum Logopedyczne w Katowicach.
 • Od 15 listopada do 15 grudnia 2016 roku z inicjatywy Śląskiego Oddziału PTL w Centrum Informacji Naukowej i Bibliotece Akademickiej (CINiBA) miała miejsce wystawa prac pod wspólnym tytułem „Magiczny świat bajek o jąkających się bohaterach”. Autorami bajek i ilustracji do nich były dzieci jąkające się uczestniczące w cyklicznych zajęciach grupowych dla osób jąkających organizowanych w Centrum Logopedycznym w Katowicach. Wystawa była jednym z działań podejmowanym przez ŚO PTL dla propagowana i upowszechniania wiedzy na temat jąkania.

c) PATRONAT:

 • Śląski Oddział Polskiego Towarzystwa Logopedycznego objął patronatem II edycję Międzynarodowej Konferencji Logopedycznej pt. Zaburzenia płynności mowy – teoria i praktyka, która odbyła się 25–26 sierpnia 2016 roku. Konferencja współorganizowana była przez Instytut Języka Polskiego i Wydział Teologiczny Uniwersytetu Śląskiego oraz Fundację Wiedzy i Dialogu Społecznego Agere Aude. Celem konferencji było upowszechnianie osiągnięć dotyczących jąkania.
 • Śląski Oddział Polskiego Towarzystwa Logopedycznego objął patronatem II Edycję Konferencji Metodyczno-Szkoleniowej Wspieranie optymalnego rozwoju dziecka. Funkcje prymarne organizowaną przez Fundację Arka Noego. Konferencja odbyła się 13 kwietnia 2016 roku.
 • Śląski Oddział Polskiego Towarzystwa Logopedycznego objął patronatem Interdyscyplinarną Ogólnopolską Konferencję Naukowo-Szkoleniową pt. Rehabilitacja skoordynowana osób niepełnosprawnych. Leczenie – pielęgniarstwo – fizjoterapia – logopedia, która odbyła się 24–25 listopada 2016 roku w Reptach.

7. DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA:

a) Wydanie 24 numeru periodyku „Forum Logopedyczne” (24/2016).

b) Wydanie plakatów:

 • Łucja Skrzypiec, Joanna Trzaskalik, Lilianna Cader, Pionizacja języka,
 • Ewa Kwaśniok, Magdalena Ławecka, Zaburzenia centralnego przetwarzania słuchowego,
 • Barbara Cebula, Aleksandra Kolano-Burian, Julia Pyttel, Katarzyna Winiowska, Dziecko z wyzwaniami rozwojowymi.

8. INNE FORMY DZIAŁALNOŚCI:

a) Wręczenie Nagrody Logopedia Silesica 2016:
Laureatką Nagrody Logopedia Silesiaca 2016 została dr Joanna Trzaskalik.

b) Koordynowanie działalności śląskich Zespołów Doskonalenia Logopedów – zamieszczanie zapowiedzi warsztatów, szkoleń oraz sprawozdań z tych wydarzeń na stronie internetowej ŚO PTL. Najaktywniejszymi z 18 działających zespołów w roku 2016 były:

 • Rybnicki ZDL – pod kierownictwem mgr Marzeny Lampart-Busse,
 • I Katowicki ZDL – pod kierownictwem mgr Bogumiły Wilk, mgr Izabeli Liguzińskiej,
 • Gliwicki ZDL – pod kierownictwem mgr Katarzyny Kusz.

c) Uczestnictwo członków Zarządu ŚO PTL w posiedzeniach: 13.01.2016 r., 19.04.2016 r., 30.09.2016 r., 4.11.2016 r.

d) Współpraca z Instytutem Języka Polskiego Uniwersytetu Śląskiego i Górnośląską Wyższą Szkołą Pedagogiczną, które były partnerami konferencji zorganizowanej przez Zarząd Śląskiego Oddziału PTL. W ramach współpracy działalność naszego oddziału (plakaty, „Forum Logopedyczne”, informacje o konferencjach i warsztatach) była promowana na stronie internetowej Instytutu. W Instytucie odbywały się warsztaty i spotkania I Katowickiego Zespołu Doskonalenia Logopedów.

e) Organizacja wydarzeń z okazji Europejskiego Dnia Logopedy przez Zarząd ŚO PTL – 4.03.2016 r. odbyło się spotkanie pod hasłem Twórcze aspekty logopedii.

f) Współpraca członków Zarządu ŚO PTL z Centrum Informacji Naukowej i Biblioteki Akademickiej, Górnośląską Wyższą Szkołą Pedagogiczną
im. Kardynała Augusta Hlonda w Mysłowicach oraz Poradnią Pedagogiczną nr 2 w Katowicach – propagowanie wiedzy logopedycznej podczas XIX edycji Światowego Dnia Jąkających się (forum wymiany poglądów nt. jąkania).

Śląski Oddział PTL działał zgodnie ze Statutem Polskiego Towarzystwa Logopedycznego i przekazywał zgodnie z regulaminem informacje o zmianach zachodzących w strukturze Zarządu ŚO PTL oraz sprawozdania ze swej działalności do Zarządu Głównego oraz Urzędu Miasta Mysłowice.

Sekretarz
Śląskiego Oddziału PTL

mgr Iwona Bijak