Sprawozdania roczne

Sprawozdanie ŚO PTL za lata 2015-2018

Mysłowice, Mysłowice, 30.05.2018 r.

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI ŚLĄSKIEGO ODDZIAŁU
POLSKIEGO TOWARZYSTWA LOGOPEDYCZNEGO
W LATACH 2015–2018

1. ZARZĄD:

dr Joanna Trzaskalik – Przewodnicząca,
mgr Lilianna Cader – Zastępca,
mgr Iwona Bijak – Sekretarz,
mgr Magdalena Ławecka – Członek Zarządu,
mgr Julia Pyttel – Członek Zarządu.

2. KOMISJA REWIZYJNA:

mgr Krzysztof Bieniek,
mgr Agata Laszczyńska,
mgr Martyna Polczyk.

3. SIEDZIBA:

Wydział Zamiejscowy Nauk Humanistycznych i Społecznych Akademii Ignatianum w Krakowie
ul. Powstańców 19
41-400 Mysłowice.

4. SPRAWY FORMALNE:

Liczba członków: 184.

Zmiany: 30 maja 2015 roku na walnym zebraniu członków wybrano pięcioosobowy Zarząd Śląskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Logopedycznego (pkt. 1) na kadencję 2015–2018. Zmianie uległa również siedziba Zarządu Śląskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Logopedycznego.

5. DZIAŁALNOŚĆ FINANSOWA:

Śląski Oddział PTL nie ma osobowości prawnej, zatem nie może prowadzić działalności finansowej, stąd działalność związaną z obrotem finansowym konferencji organizowanych w latach 2016–2018 zlecono instytucjom zewnętrznym: Górnośląskiej Wyższej Szkole Pedagogicznej im. Kardynała Augusta Hlonda w Mysłowicach, Fundacji Agere Aude, Politechnice Śląskiej. Pieniądze na wszelkie operacje finansowe były pozyskiwane z opłat uczestników i wydawnictw wynajmujących powierzchnię wystawienniczą podczas konferencji oraz z dofinansowania przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w ramach umowy 897/P-DUN/2017 ze środków przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę. Środki każdorazowo były wydatkowane na:

a) redakcję, recenzje, skład i druk czasopisma „Forum Logopedyczne”,
b) wynajem sal konferencyjnych,
c) honoraria i hotele dla wykładowców,
d) opłaty za catering,
e) opłaty za projekty, druk plakatów i ulotek,
f) opłaty za płytki Nagrody Logopedia Silesiaca,
g) opłaty pocztowe,
h) opłaty za utrzymanie strony internetowej,
i) opłaty za druk zaświadczeń i podziękowań,
j) opłaty za kserowanie materiałów konferencyjnych,
k) obsługę finansową konferencji.

6. DZIAŁALNOŚĆ KONFERENCYJNO-SZKOLENIOWA:

a) ORGANIZACJA:

IV Międzynarodowa Konferencja Logopedyczna Logopedia w teorii i praktyce, która odbyła się 21.05.2016 r. w Mysłowicach, została zorganizowana przez Śląski Oddział Polskiego Towarzystwa Logopedycznego. Współorganizatorem konferencji była Górnośląska Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. Kardynała Augusta Hlonda, a partnerem – Instytut Języka Polskiego Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Patronat nad konferencją sprawował Prezydent Miasta Mysłowice – Edward Lasok.

Sponsorami wydarzenia były firmy: Medincus, Komlogo oraz Centrum Terapeutyczne Stamina.

b) WSPÓŁORGANIZACJA:

• 21 października 2015 r., w przeddzień Światowego Dnia Świadomości Jąkania, z inicjatywy Śląskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Logopedycznego, Centrum Informacji Naukowej i Biblioteki Akademickiej, a także Katowickiego Klubu J i Klub ludzi mówiących, miało miejsce forum wymian informacji, wiedzy i poglądów na temat jąkania pt. Porozmawiajmy o jąkaniu – eksperci mają głos. Partnerami tej inicjatywy byli: Instytut Języka Polskiego Uniwersytetu Śląskiego, Górnośląska Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. Kardynała Augusta Hlonda w Mysłowicach oraz Poradnia Pedagogiczna nr 2 w Katowicach. Forum odbyło się w budynku Centrum Informacji Naukowej i Bibliotece Akademickiej.

• 22 października 2016 r. po raz dziewiętnasty obchodziliśmy Światowy Dzień Świadomości Jąkania (International Stuttering Awareness Day – ISAD). Śląski Oddział Polskiego Towarzystwa Logopedycznego wraz z Centrum Informacji Naukowej i Biblioteką Akademicką (CINiBA), Klubem Ludzi Mówiących i Katowickim Klubem J zorganizowały z tej okazji drugie już forum wymiany informacji i poglądów na temat jąkania pt. Porozmawiajmy o jąkaniu – rodzice mają głos. Partnerami przedsięwzięcia były: Instytut Języka Polskiego im. Ireny Bajerowej Uniwersytetu Śląskiego; Wydział Zamiejscowy Akademii Ignatianum w Krakowie oraz Centrum Logopedyczne w Katowicach.

• Od 15 listopada do 15 grudnia 2016 roku z inicjatywy Śląskiego Oddziału PTL w Centrum Informacji Naukowej i Bibliotece Akademickiej (CINiBA) miała miejsce wystawa prac pod wspólnym tytułem „Magiczny świat bajek o jąkających się bohaterach”. Autorami bajek i ilustracji do nich były dzieci jąkające się uczestniczące w cyklicznych zajęciach grupowych dla osób jąkających organizowanych w Centrum Logopedycznym w Katowicach. Wystawa była jednym z działań podejmowanym przez ŚO PTL dla propagowana i upowszechniania wiedzy na temat jąkania.

• V Międzynarodowa Konferencja Logopedyczna Logopedia w teorii i praktyce – odbyła się w dniach 16–17 września 2017 r. w przestrzeniach Śląskiego Międzyuczelnianego Centrum Edukacji i Badań Interdyscyplinarnych w Chorzowie. Cykl konferencji o tytule Logopedia w teorii i praktyce stanowi sztandarowe działanie Śląskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Logopedycznego. Tegoroczne wydarzenie miało inny wymiar, ponieważ połączyło we wspólnym działaniu obok ŚO PTL, Instytut Języka Polskiego im. Ireny Bajerowej Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, Wydział Zamiejscowy Nauk Humanistycznych i Społecznych w Mysłowicach Akademii Ignatianum w Krakowie oraz Fundację Wiedzy i Dialogu Społecznego Agere Aude. Patronatem honorowym konferencję objęli: Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego Jarosław Gowin, Rektor Uniwersytetu Śląskiego JM prof. dr hab. Andrzej Kowalczyk, Rektor Akademii Ignatianum w Krakowie JM prof. dr hab. Józef Bremer SJ oraz Andrzej Kotala, Prezydent Miasta Chorzowa.
Piąta, jubileuszowa, edycja konferencji była dotowana przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w ramach umowy 897/P-DUN/2017 ze środków przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę.

• Z okazji V MKL zorganizowano również wydarzenie o charakterze edukacyjno- społecznym zatytułowane O mówieniu, o czytaniu, o pisaniu dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym, przeznaczone dla nauczycieli, pedagogów, logopedów oraz wszystkich zainteresowanych prezentowaną tematyką. Wydarzenie to odbyło się przeddzień konferencji – 15 września 2017 i zostało zorganizowane przez: Fundację EDU-RES, Fundację Wiedzy i Dialogu Społecznego AGERE AUDE, Śląski Oddział Polskiego Towarzystwa Logopedycznego oraz Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną w Chorzowie.

• Dnia 19 października 2017 roku w Centrum Informacji Naukowej i Biblioteki Akademickiej (CINiBA) w Katowicach odbyło się otwarte seminarium pt. Porozmawiajmy o jąkaniu – eksperci mają głos zorganizowane z okazji Międzynarodowego Dnia Świadomości Jąkania (22.10.2017 r.; International Stuttering Awareness Day – ISAD 2017: A world that understands stuttering!). Głównymi organizatorami wydarzenia byli: Instytut Języka Polskiego im. Ireny Bajerowej Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, Śląski Oddział Polskiego Towarzystwa Logopedycznego, Centrum Logopedyczne w Katowicach oraz Wydział Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu Śląskiego. Tematyka spotkania zawierała zarówno informacje teoretyczne, jak i praktyczne. Wystąpienia poświęcone zostały lepszemu zrozumieniu jąkania, poznaniu doświadczeń osób jąkających się, dostarczeniu wiedzy o tym, jak zmieniać postawy społeczne wobec tego zjawiska, a także pomysłom, jak skutecznie wspierać dziecko jąkające się w szkole. Wystąpienia zaprezentowali: Benny Ravid (AMBI – Izraelskie Stowarzyszenie Osób Jąkających się), dr hab. Katarzyna Węsierska (Centrum Logopedyczne w Katowicach, Uniwersytet Śląski), mgr Katarzyna Ploch (Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Świętochłowicach, Centrum Logopedyczne w Katowicach), mgr Agata Sakwerda (Szkoła Podstawowa nr 8 w Siemianowicach Śląskich, Miejskie Przedszkole nr 87 w Katowicach), mgr Izabela Michta (Klub ludzi mówiących – Uniwersytet Śląski), mgr Monika Ryszczyk (Niepubliczne Przedszkole BABY PLANET w Sosnowcu).
• IX Ogólnopolska Konferencja Logopedyczna Logopedia w teorii i praktyce – organizowana przez Śląski Oddział Polskiego Towarzystwa Logopedycznego wraz z Wydziałem Inżynierii Biomedycznej Politechniki Śląskiej. Ta edycja konferencji poświęcona została różnym aspektom zaburzeń słuchu. W ramach wydarzenia naukowego zostały również zorganizowane warsztaty dla uczestników konferencji.

• Otwarte spotkanie edukacyjne pt. Profilaktyka logopedyczna – w przeddzień IX OKL Logopedia w teorii i praktyce (8.06.2018 r.) organizowane jest w Zabrzu wydarzenie edukacyjne skierowane do nauczycieli, rodziców, studentów i wszystkich zainteresowanych tą problematyką.

• Szkolenie dr hab. Barbary Ostapiuk pt. Dyslalia ankyloglosyjna. O krótkim wędzidełku języka, wadliwej wymowie i skuteczności terapii – organizowane w Zabrzu (14.07.2018 r.).

7. PATRONATY:

• Objęcie patronatem projektu Afast Powiedz to! realizowanego ze środków Narodowego Centrum Badań i Rozwoju (w ramach konkursu „Innowacje społeczne”) na lata 2015–2017 przez konsorcjum utworzone przez Fundację Salus Publica, Park Naukowo-Technologiczny „Technopark Gliwice” Sp. z o.o. oraz Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum. Celem projektu jest utworzenie interaktywnego i wieloplatformowego serwisu internetowego służącego do rehabilitacji afazji.

• Śląski Oddział Polskiego Towarzystwa Logopedycznego objął patronatem II edycję Międzynarodowej Konferencji Logopedycznej pt. Zaburzenia płynności mowy – teoria i praktyka, która odbyła się 25–26 sierpnia 2016 roku. Konferencja współorganizowana była przez Instytut Języka Polskiego i Wydział Teologiczny Uniwersytetu Śląskiego oraz Fundację Wiedzy i Dialogu Społecznego Agere Aude. Celem konferencji było upowszechnianie osiągnięć dotyczących jąkania.

• Śląski Oddział Polskiego Towarzystwa Logopedycznego objął patronatem II Edycję Konferencji Metodyczno-Szkoleniowej Wspieranie optymalnego rozwoju dziecka. Funkcje prymarne organizowaną przez Fundację Arka Noego. Konferencja odbyła się 13 kwietnia 2016 roku.

• Śląski Oddział Polskiego Towarzystwa Logopedycznego objął patronatem Interdyscyplinarną Ogólnopolską Konferencję Naukowo-Szkoleniową pt. Rehabilitacja skoordynowana osób niepełnosprawnych. Leczenie – pielęgniarstwo – fizjoterapia – logopedia, która odbyła się 24–25 listopada 2016 roku w Reptach.

• Śląski Oddział Polskiego Towarzystwa Logopedycznego objął patronatem III Edycję Konferencji Logopedycznej pt. Mowa a zaburzenia przetwarzania sensorycznego zorganizowaną przez Wyższą Szkołę Biznesu w Dąbrowie Górniczej Wydział Zamiejscowy w Cieszynie, Zespół Placówek Szkolno-Wychowawczo-Rewalidacyjnych w Cieszynie, Zespół Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych w Cieszynie, Niepubliczny Terapeutyczny Punkt Przedszkolny Słoneczna Kraina w Jaworzynce. Konferencja odbyła się 25 kwietnia 2017 roku.

• Śląski Oddział Polskiego Towarzystwa Logopedycznego objął patronatem otwarty panel dyskusyjny pt. Zmiana postaw wobec jąkania, który odbył się 22 czerwca 2017 r. w Centrum Informacji Naukowej i Bibliotece Akademickiej (CINiBA) w Katowicach. Organizatorami wydarzenia byli: Logopedyczne Koło Naukowe Lallatio i Centrum Logopedyczne w Katowicach.

• Śląski Oddział Polskiego Towarzystwa Logopedycznego objął patronatem III Edycję Konferencji Metodyczno-Szkoleniowej Wspieranie optymalnego rozwoju dziecka. Funkcje prymarne organizowaną przez Fundację Arka Noego. Konferencja odbyła się 23 lutego 2017 roku.

8. DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA:

a) Wydanie periodyku „Forum Logopedyczne”: 24/2016, 25/2017, 26/2018.

b) Wydanie plakatów:

• Łucja Skrzypiec, Joanna Trzaskalik, Lilianna Cader, Pionizacja języka,
• Ewa Kwaśniok, Magdalena Ławecka, Zaburzenia centralnego przetwarzania słuchowego,
• Barbara Cebula, Aleksandra Kolano-Burian, Julia Pyttel, Katarzyna Winiowska, Dziecko z wyzwaniami rozwojowymi,
• Joanna Trzaskalik, Iwona Bijak, Martyna Polczyk, Logopeda radzi. Chcę, aby moje dziecko poprawnie mówiło głoskę [r],
• Iwona Michalak-Widera, Łucja Skrzypiec, Sprawne ręce – piękna mowa,
• Iwona Michalak-Widera, Łucja Skrzypiec, Nowoczesne technologie a rozwój mowy,
• Joanna Trzaskalik, Julia Pyttel, APD – Centralne Zaburzenia Przetwarzania Słuchowego.
• A. Konopka, A. Niedzielski, J. Pyttel, B. Owczarek, Metoda stymulacji lewopółkulowej SFM-UP w rehabilitacji Centralnych Zaburzeń Przetwarzania Słuchowego (CAPD),
• Iwona Michalak-Widera, Łucja Skrzypiec, Czy nowe media rozwijają mowę dziecka.

9. INNE FORMY DZIAŁALNOŚCI:

a) Wręczenie Nagrody Logopedia Silesica:

2016 – dr Joanna Trzaskalik,
2017 – mgr Marzena Lampart-Busse,
2018 – mgr Bogumiła Wilk.

b) Koordynowanie działalności śląskich Zespołów Doskonalenia Logopedów – zamieszczanie zapowiedzi warsztatów, szkoleń oraz sprawozdań z tych wydarzeń na stronie internetowej ŚO PTL. Najaktywniejszymi z działających zespołów w latach 2015–2018 były:

• Rybnicki ZDL – pod kierownictwem mgr Marzeny Lampart-Busse,
• I Katowicki ZDL – pod kierownictwem mgr Bogumiły Wilk, mgr Izabeli Liguzińskiej, a od 2017 r. pod kierownictwem mgr Anny Bromy, mgr Izabeli Liguzińskiej-Wołowiec,
• Gliwicki ZDL – pod kierownictwem mgr Katarzyny Kusz.

c) Uczestnictwo członków Zarządu ŚO PTL w posiedzeniach: 25.06.2015 r., 24.09.2015 r., 18.11.2015 r., 13.01.2016 r., 19.04.2016 r., 30.09.2016 r., 4.11.2016 r., 10.03.2017 r., 19.06.2017 r., 23.11.2017 r., 8.03.2018 r., 22.05.2018 r.

d) W czerwcu 2015 r. został powołany komitet redakcyjny „Forum Logopedycznego” w składzie:

Redaktor Naczelna – prof. UŚ dr hab. Danuta Pluta-Wojciechowska,
Zastępcy Redaktora – dr Joanna Trzaskalik, dr Katarzyna Węsierska,
Sekretarz – mgr Agata Laszczyńska,
Członkowie – dr Iwona Michalak-Widera, dr Łucja Skrzypiec

e) W grudniu 2017 r. nastąpiła zmiana struktury komitetu redakcyjnego „Forum Logopedycznego”. Nowy skład redaktorski:

Redaktor Naczelna (Editor-in-Chief) – dr hab. Katarzyna Węsierska,
Zastępca Redaktor Naczelnej (Deputy Editor) – dr Joanna Trzaskalik,
Członkowie (Members) – dr Beata Kazek, dr Iwona Michalak-Widera, dr Joanna Skibska, dr Łucja Skrzypiec, dr Justyna Wojciechowska,
Sekretarz (Secretary) – mgr Agata Laszczyńska,

Redaktorzy językowi (Linguistic Editors) – mgr Patrycja Keller (język polski), mgr Małgorzata Kądzioła (język angielski),
Redaktor statystyczny (Statisitic Editor) – mgr Pelagia Suszka-Morejko.

f) Współpraca z Instytutem Języka Polskiego im. Ireny Bajerowej Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, Wydziałem Zamiejscowym Nauk Humanistycznych i Społecznych w Mysłowicach Akademii Ignatianum w Krakowie, Śląskim Międzyuczelnianym Centrum Edukacji i Badań Interdyscyplinarnych w Chorzowie, wydziałem Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu Śląskiego, Wydziałem Inżynierii Biomedycznej Politechniki Śląskiej Fundacją Wiedzy i Dialogu Społecznego Agere Aude, Fundacją EDU-RES, Centrum Informacji Naukowej i Biblioteki Akademickiej, Poradnią Pedagogiczną w Chorzowie, Centrum Logopedycznym w Katowicach, Logopedycznym Kołem Naukowym Lallatio (UŚ), Klubem ludzi mówiących (UŚ), katowickim Klubem J. W ramach współpracy do skutku doszło wiele projektów, m. in. IV MKL Logopedia w teorii i praktyce, V MKL Logopedia w teorii i praktyce, wydarzenie społeczno-edukacyjne poprzedzające konferencję, wydanie plakatów profilaktycznych, wydanie „Forum Logopedycznego”, propagowanie wiedzy logopedycznej podczas XVIII, XIX i XX edycji Światowego Dnia Jąkających się.

g) Organizacja wydarzeń z okazji Europejskiego Dnia Logopedy:

• 4.03.2016 r. przez Zarząd ŚO PTL – odbyło się spotkanie pod hasłem Twórcze aspekty logopedii.
• Organizacja spotkania liderów Zespołów Doskonalenia Logopedów przez Zarząd ŚO PTL – 10.03.2017 r.

Śląski Oddział PTL działał zgodnie ze Statutem Polskiego Towarzystwa Logopedycznego i przekazywał zgodnie z regulaminem informacje o zmianach zachodzących w strukturze Zarządu ŚO PTL oraz sprawozdania ze swej działalności do Zarządu Głównego oraz Urzędu Miasta Mysłowice.

dr Joanna Trzaskalik, Przewodnicząca ŚO PTL

mgr Iwona Bijak, Sekretarz ŚO PTL