Światowy Dzień Świadomości Jąkania 2015

Wpisany przez: − 30 wrz 2015

Szanowni Państwo,

22 października 2015 jak co roku jest obchodzony Światowy Dzień Świadomości Jąkania (International Stuttering Awareness Day – ISAD. Obchody, którym patronuje ISA, odbywają się każdego roku pod innym hasłem. Tegoroczne hasło brzmi (logo ISAD 2015 w załączniku): Przekazujmy wiedzę – edukacja, współpraca, komunikacja (Spread the Word – Education, Cooperation, Communication).

Zarząd Śląskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Logopedycznego serdecznie zaprasza do udziału w tych obchodach. Najlepszy sposób, w jaki skutecznie możemy wspierać osoby jąkające się, to przede wszystkim zwrócić uwagę społeczeństwa na złożoność tego problemu i sytuację osób, które zmagają się z tym zaburzeniem. Naszym zadaniem jest upowszechniać rzetelną wiedzę i pomagać społeczeństwu lepiej rozumieć jąkanie.

W załączniku przesyłamy Państwu zaproszenie na otwartą imprezę – forum wymiany informacji i poglądów na temat jąkania pod tytułem: „Porozmawiajmy o jąkaniu – eksperci mają głos”, a ekspertami będą właśnie osoby jąkające się. Oprócz tego przygotowaliśmy materiały, które możecie Państwo wykorzystać, propagując wiedzę o jąkaniu.isad-2015-258x300

Licząc na przychylność dla naszych działań, łączę wyrazy szacunku i serdeczne pozdrowienia od całego Zarządu Śląskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Logopedycznego.

dr Joanna Trzaskalik, przewodnicząca ŚO PTLCzytaj całość

Warsztaty I KZDL 2015/2016

Wpisany przez: − 29 wrz 2015

I Katowicki Zespół Doskonalenia Logopedów, działający przy Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 1 w Katowicach, wspólnie z Instytutem Języka Polskiego Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach zaprasza logopedów i studentów na cykl spotkań warsztatowych w nowym roku szkolnym 2015/2016.

Pierwsze spotkanie z tego cyklu odbędzie się w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 1 w Katowicach przy ul. Rataja 14, w piątek 2 października 2015 r. o godzinie 15:30. Pani dr Joanna Gruba zaprezentuje nowe narzędzie diagnostyczne: Karty Oceny Logopedycznej Dziecka (KOLD).

Prosimy o zgłoszenia pod numerem telefonu sekretariatu Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 1 w Katowicach, tel.: (32) 254 23 12. Ze względu na warsztatowy charakter spotkania liczba miejsc jest ograniczona (30 osób). Kolejne spotkanie z tego cyklu odbędzie się na Wydziale  Filologicznym Uniwersytetu Śląskiego. O dokładnym terminie i tematyce spotkania poinformujemy Państwa drogą mailową.

Serdecznie zapraszamy – organizatorki:
mgr Bogumiła Wilk, mgr Izabela Liguzińska-Wołowiec
liderki I Katowickiego ZDL
mgr Natalia Moćko, dr Katarzyna Węsierska
Instytut Języka Polskiego UŚ

Czytaj całość

Podziękowanie

Wpisany przez: − 13 lip 2015

Chcielibyśmy wyrazić nasze głębokie podziękowanie Panu doktorowi Mieczysławowi Chęćkowi i Pani magister Katarzynie Pietras za wieloletni trud i poświęcenie w coroczne przygotowywanie „Forum Logopedycznego”. Dzięki wiedzy, umiejętnościom i staraniom takich osób jak Państwo czasopismo to osiągnęło tak wysoki poziom i cieszy się ogromną popularnością w środowisku logopedów i nauczycieli.

Bardzo Państwu dziękujemy, prosząc jednocześnie o wsparcie i pomoc dla naszych działań mających na celu propagowanie różnych inicjatyw jednoczących środowisko logopedyczne w naszym regionie, podnoszenie kompetencji zawodowych logopedów, szerzenie idei profilaktyki logopedycznej, a także udzielanie wsparcia istotnym merytorycznie pomysłom środowiska związanym z zawodem logopedy i nauczyciela.

Z podziękowaniem i poważaniem

W imieniu Zarządu Śląskiego Oddziału PTL
Przewodnicząca
dr Joanna Trzaskalik

Czytaj całość

Nowy komitet redakcyjny „Forum Logopedycznego”

Wpisany przez: − 13 lip 2015

Szanowni Państwo!

Pragniemy poinformować, że 25 czerwca na mocy uchwały (Uchwała 3/2015) Zarządu Śląskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Logopedycznego powołano nowy komitet redakcyjny „Forum Logopedycznego” w składzie:

Redaktor naczelna:

  • prof. UŚ dr hab. Danuta Pluta-Wojciechowska.

Zastępcy Redaktora:

  • dr Joanna Trzaskalik,
  • dr Katarzyna Węsierska.

Sekretarz:

  • mgr Agata Laszczyńska.

Członkowie:

  • dr Iwona Michalak-Widera,
  • dr Łucja Skrzypiec.

W imieniu Zarządu Śląskiego Oddziału PTL
Sekretarz
Iwona Bijak

Czytaj całość

Nowy Zarząd ŚO PTL

Wpisany przez: − 13 lip 2015

Szanowni Państwo!

30 maja 2015 roku na walnym zebraniu członków Śląskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Logopedycznego wybrano nowy, pięcioosobowy Zarząd na trzyletnią kadencję 2015-2018. Na posiedzeniu Zarządu w dniu 25.06.2015 roku ustalono następującą strukturę Zarządu (Uchwała 2/2015):


Zarząd Śląskiego Oddziału PTL


Lp. Imię i nazwisko Adres e-mail Telefon
1.        dr Joanna Trzaskalik joannatrzaskalik@wsew.edu.pl 691-054-094
2.        mgr Lilianna Cader lila_cader@poczta.onet.pl 697-845-954
3.        mgr Iwona Bijak iwonabijak.logo@gmail.com 781-855-658
4.        mgr Magdalena Ławecka magda.lawecka@gmail.com 880-190-970
5.        mgr Julia Pyttel julia.pyttel@wp.pl 502-341-939

Komisja Rewizyjna Śląskiego Oddziału PTL


Lp. Imię i nazwisko Adres e-mail Telefon
1.        mgr Krzysztof Bieniek kbieniek87@outlook.com 506-404-476
2.        mgr Agata Laszczyńska agata.szymura@gmail.com 504-867-036
3.        mgr Martyna Polczyk tynkapol@o2.pl 728-912-818

Informujemy jednocześnie, że na mocy Uchwały Zarządu ŚO PTL (Uchwała 3/2015) zmieniła się siedziba Zarządu Śląskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Logopedycznego i od 01.07 2015 roku mieści się w budynku Górnośląskiej Wyższej Szkoły Pedagogicznej im. Kardynała Augusta Hlonda, ul. Powstańców 19, 41-400 Mysłowice.

W imieniu Zarządu
Śląskiego Oddziału PTL
Sekretarz
Iwona Bijak

Czytaj całość

Podziękowanie

Wpisany przez: − 13 lip 2015

Szanowni Państwo!

Nowy zarząd Śląskiego Oddziału PTL pragnie złożyć swoim Poprzednikom serdeczne podziękowania za wieloletnie pełnienie zaszczytnej, pełnej poświęcenia i obowiązków funkcji w zarządzie ŚO PTL. Zawsze będziecie Państwo niedoścignionym wzorem dla swoich następców, dla nas. My ze swej strony spróbujemy godnie kontynuować Państwa pracę i propagować różne działania jednoczące środowisko logopedyczne w naszym regionie. Nie zapomnimy o inicjatywach, które charakteryzowały Państwa działania w Zarządzie ŚO PTL. Dołożymy wszelkich starań, by umożliwiać logopedom podnoszenie kompetencji zawodowych poprzez organizację szkoleń i konferencji, redagowanie i wydawanie „Forum Logopedycznego”, szerzenie idei profilaktyki logopedycznej, a także udzielanie wsparcia wszelkim inicjatywom związanym z zawodem logopedy i nauczyciela.

W imieniu Zarządu
Śląskiego Oddziału PTL
Przewodnicząca
dr Joanna Trzaskalik

Czytaj całość

Gratulacje dla nowego Zarządu ŚO PTL

Wpisany przez: − 4 cze 2015

W imieniu Zarządu ŚO PTL poprzedniej kadencji składam serdeczne gratulacje nowo wybranemu Zarządowi i Komisji Rewizyjnej. Ślę ciepłe i płynące z głębi serca życzenia powodzenia w realizacji planów w obszarze logopedycznym.

W imieniu ustępującego Zarządu i Komisji Rewizyjnej
dr Iwona Michalak-Widera

Czytaj całość