III edycja Międzynarodowej Konferencji Logopedycznej „Zaburzenia płynności mowy – teoria i praktyka”

Posted by on 2018-01-17

W imieniu Komitetu Programowo-Organizacyjnego III edycji Międzynarodowej Konferencji Logopedycznej „Zaburzenia płynności mowy – teoria i praktyka” (Uniwersytet Śląski w Katowicach, 31.08.2018 – 01.09.2018 r.) serdecznie zapraszamy Państwa do wzięcia czynnego udziału w tym wydarzeniu.

Zaproszenie i formularz zgłoszeniowy (wraz ze szczegółowymi informacjami dotyczącymi  zgłoszenia wystąpienia lub posteru) znajdują się poniżej. Zgłoszenia należy wysyłać w języku polskim lub angielskim do 28 lutego 2018 roku.

Wszelką korespondencję prosimy kierować na adres: office@konferencja-zpm.edu.pl

Jednocześnie …

Czytaj dalej

Szkolenie „Terapia żuchwy”

Posted by on 2018-01-08

23 stycznia w godzinach 16.00-19.00 w Przedszkolu w Jankowicach, ul. Równoległa 5, odbędzie się szkolenie na temat: „Terapia żuchwy”. Warsztat poprowadzi Pan Piotr Jaworski – logopeda. Zgłoszenia na adres marzena.lb@interia.pl proszę przesłać do 19 stycznia.

Serdecznie zapraszamy

Marzena Lampart-Busse i Bożena Polaszek…

Czytaj dalej

Sprawozdanie ze spotkania warsztatowego IKZDL

Posted by on 2018-01-06

Rozwój funkcji słuchowych u dzieci: obserwacja, stymulacja oraz rehabilitacja to temat kolejnego spotkania warsztatowego, zorganizowanego 15 listopada 2017 roku przez I Katowicki Zespół Doskonalenia Logopedów. Prelegentką była dr Natalia Moćko – neurologopeda, surdologopeda – z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Mysłowicach i Śląskiego Centrum Słuchu i Mowy „Medincus” w Katowicach. Przedstawiła zagadnienie wpływu nowych technologii na percepcję słuchową u dzieci i – co za tym idzie – zagadnienie odpowiedniego planowania terapii logopedycznej oraz pedagogicznej w przypadku zaburzeń uwagi słuchowej …

Czytaj dalej

Życzenia Świąteczne i Noworoczne

Posted by on 2017-12-23

Okres Świąt Bożego Narodzenia i Nowego Roku to czas refleksji nad tym, co się zdarzyło i zadumy nad tym, co nastąpi.
To czas, który spędzamy z rodziną i z przyjaciółmi. Niechaj radość towarzyszy tym dniom.
Życzymy Państwu, aby Święta Bożego Narodzenia były wyjątkowe,
a nadchodzący rok był początkiem Nowego i Dobrego w życiu zawodowym, rodzinnym i osobistym.

W imieniu Zarządu
Śląskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Logopedycznego
dr Joanna Trzaskalik…

Czytaj dalej

Wspomnienie o śp. Antonim Bochniarzu

Posted by on 2017-12-11

W dniu 2 grudnia 2017 roku odszedł od nas do wieczności śp. Antoni Bochniarz, znany dla polskiego środowiska logopedycznego specjalista, który większość swojego życia i swojej bogatej działalności zawodowej i naukowej spędził na ziemi śląskiej, w Żorach. Znany przede wszystkim osobom, które w Jego Gabinecie Logopedycznym „Demostenes” w Żorach znajdowały pomoc terapeutyczną w rozwiązywaniu swoich problemów z wadami mowy, w tym szczególnie w zakresie zaburzeń płynności mówienia.

Antoni Bochniarz
Urodził się w 1947 roku w Nevers, we Francji, ukończył m.in. pedagogikę …

Czytaj dalej

Nowy skład Komitetu Redakcyjnego Forum Logopedycznego

Posted by on 2017-12-05

W związku z rezygnacją Pani prof. dr hab. Danuty Pluty-Wojciechowskiej z funkcji  Redaktor Naczelnej  Forum Logopedycznego informujemy o nowym składzie Komitetu Redakcyjnego, który został przyjęty na mocy uchwały Zarządu ŚO PTL (5/2017).

Komitet redakcyjny (Editorial Committee)

Redaktor Naczelna (Editor-in-Chief):

  • dr hab. Katarzyna Węsierska

Zastępca Redaktor Naczelnej (Deputy Editor):

  • dr Joanna Trzaskalik

Członkowie (Members):

  • dr Iwona Michalak-Widera
  • dr Joanna Skibska
  • dr Łucja Skrzypiec
  • dr Justyna Wojciechowska

Sekretarz (Secretary):

  • mgr Agata Laszczyńska

Redaktorzy językowi (Linguistic Editors):…

Czytaj dalej

Podziękowanie dla pani prof. dr hab. Danuty Pluty-Wojciechowskiej

Posted by on 2017-12-05

Z ogromnym żalem przyjęliśmy rezygnację pani prof. dr hab. Danuty Pluty-Wojciechowskiej z funkcji
Redaktor Naczelnej „Forum Logopedycznego”, czasopisma wydawanego przez Śląski Oddział Polskiego Towarzystwa Logopedycznego.
Pani Profesor przez wiele lat była zaangażowana w tworzenie czasopisma. Jego formuła i wymiar naukowy wiążą się z jej osobistymi staraniami. To dzięki jej wiedzy, umiejętnościom i działaniom czasopismo osiągnęło tak wysoki poziom i cieszy się ogromną popularnością w środowisku tych wszystkich osób, którym logopedia jest niezwykle bliska i którzy …

Czytaj dalej