Aktualności

sprawozdanie IKZDL

W dniu 15.03.2024 w Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej nr 1 przy ul. Rataja 14 w Katowicach odbyło się szkolenie pt. „Sposób oddychania jako element terapii logopedycznej, fizjoterapeutycznej i SI wraz z relaksacją”.

Szkolenie prowadziła Pani mgr Sylwia Matuszny – dyrektor, logopeda i szkoleniowiec LOGOhelp z Niepublicznej Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Mysłowicach. W warsztatach wzięli udział nauczyciele, logopedzi oraz studenci logopedii.

Szkolenie obejmowało następującą tematykę:

  • Układ oddechowy – wdech i wydech.

  • Ustny i nosowy tor oddechowy.

  • Przepona i centrum jako element wspólny terapii wielospecjalistycznej.

  • Diagnoza sposobu oddychania.

  • Twój warsztat pracy – sprawdzone ćwiczenia.

Prowadząca omówiła działanie układu oddechowego oraz następstwa zachodzące w organiźmie podczas wdechu i wydechu. W drugim punkcie, zwrócono uwagę na korzyści jakie niesie ze sobą nosowy tor oddychania i jakie ponosimy konsekwencje nawykowym oddychaniem ustami. Omówiono także funkcje i zadania głównego mięśnia oddechowego jakim jest przepona, wyjaśniono korzyści płynące z prawidłowego oddychania z użyciem przepony oraz konsekwencje nieprawidłowej pracy przepony u dzieci. Poruszony został rownież przez Panią Sylwię temat napięcia mięśniowego a sposobu oddychania. W dalszej części spotkania, uczestnicy mogli się dowiedzieć jak prawidłowo rozpoznać tor oddechowy, pracę dziurek w nosie i ich drożność oraz pracę przepony. Na koniec zaprezentowano ciekawe ćwiczenia i zabawy niezbędne w pracy logopedy. Zaproponowano także ćwiczenia aktywizujące przeponę.

Uczestnicy warsztatów po wygłoszonym wykładzie mogli zadawać dodatkowe pytania dzięki czemu jeszcze bardziej dogłębnie mogli poszerzyć posiadaną wiedzę.

Na zakończenie szkolenia uczestnicy otrzymali zaświadczenia o ukończeniu szkolenia.

Szkolenie przeprowadzone było w życzliwej i miłej atmosferze. Po wygłoszeniu treści przygotowanej przez prowadzącą zostały złożone na ręce Pani Sylwii serdeczne podziękowania za profesjonalne przekazanie treści.

Izabela Staszowska – nauczyciel

oligofrenopedagog, uczestnik szkolenia