Aktualności

Sprawozdanie ze szkolenia Rybnickiego Zespołu Doskonalenia Logopedów

SPRAWOZDANIE ze szkolenia Rybnickiego Zespołu Doskonalenia Logopedów

 

W dniu 15 lutego 2024 r. w Specjalistycznym Centrum Logopedycznym ,,Sermone’’ w Żorach odbyło się spotkanie szkoleniowe pt. ,,Wcześniak w gabinecie logopedy. Następstwa przedwczesnego porodu dla rozwoju mowy’’. Na początku Pani Marzena Lampart-Busse przywitała uczestników szkolenia i przedstawiła prowadzącą Panią Katarzynę Planicką-Srogę -neurologopedę, specjalistkę wczesnej interwencji i wspomagania rozwoju dziecka, surdologopedę i surdopedagoga. Następnie została zaprezentowana pomoc logopedyczna ,,Logopedyczny przesiew’’ wydawnictwa Komlogo. Udzielono także informacji o szkoleniach PTZ Oddziału Śląskiego.

Prowadząca rozpoczęła szkolenie od przybliżenia definicji wcześniactwa, zwracając uwagę na trudności oddechowe z którymi często borykają przedwcześnie urodzone dzieci, wymagające wsparcia oddechowego, leczenia oddechowego wentylacją sztuczną czy też podania surfaktantu. Prelegentka przedstawiła sposoby żywienia wcześniaka zależnie od dojrzałości układu pokarmowego. Nasiępnie zostały omówione zarówno społeczne, jak i medyczne przyczyny wcześniactwa. Prowadząca zwróciła uwagę słuchaczy na typologię oraz wagę urodzeniową dzieci. Zaprezentowane zostały pieluszki jednorazowe w różnych rozmiarach przeznaczone dla dzieci o niskiej wadze urodzeniowej, W dalszej części spotkania prowadząca skupiła się na tym, kiedy wcześniak powinien trafić do logopedy i na co terapeuta powinien zwrócić uwagę podczas pracy z wcześniakiem, niezależnie od momentu i etapu życia, na którym się znajduje. Zostały szczegółowo wymienione zadania logopedy. Następnie słuchacze zapoznali się z terminami medycznymi, których znaczenie logopeda powinien znać, ponieważ z pewnością będą się one pojawiać na kartach medycznych dziecka, z którymi rodzice będą przychodzić do gabinetu logopedy. Terminy te dotyczyły układu nerwowego, procesu oddychania oraz odporności. Później przedstawione zostały problemy i powikłania z jakimi zmagają się dzieci urodzone przedwcześnie i ich rodzice. W ostatniej części szkolenia prelegentka skupiła się na terapii logopedycznej wcześniaków. Przedstawione zostały dwa indywidualne przypadki dzieci i wypisy ze szpitala. Prowadząca wskazała na co logopedzi powinni zwrócić uwagę. Podzieliła się również swoimi doświadczeniami z perspektywy- praktyka oraz rodzica wcześniaka. Uczestnicy szkolenia otrzymali również wiedzę dotyczącą pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz instytucjonalnej i finansowej o jaką mogą zgodnie z prawem ubiegać się rodzice. Prowadząca podkreśliła, że w pracy z wcześniakiem należy kierować się empatią oraz dobrem dziecka, warto korzystać z konsultacji innych specjalistów, a nawet jeśli jest taka potrzeba skierować do innego logopedy. Na koniec została zaprezentowana literatura, z którą warto się zapoznać w kontekście pracy z wcześniakiem. Uczestnicy otrzymali materiały szkoleniowe. Szkolenie przeprowadzone było w życzliwej atmosferze. W połowie szkolenia odbyła się krótka przerwa, podczas której uczestnicy mogli skorzystać z przygotowanego dla nich poczęstunku. Po wygłoszeniu treści przygotowanej przez prowadzącą, zostały wręczone kwiaty i podziękowania za profesjonalne przekazanie treści.

Agata Przeliorz

Studentka Logopedii UKEN

Uczestniczka spotkania