Relacja ze spotkania gliwickich logopedów w PPP Gliwice

Dnia 20 października 2021 roku w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Gliwicach odbyło się spotkanie logopedów zatrudnionych w placówkach oświatowych Gliwic. Uczestników spotkania przywitała p. dyrektor Agnieszka Wilczyńska.

Omawiane były następujące zagadnienia:

  • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej w sprawie zasad organizacji i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach;
  • współpraca logopedów ze szkół i przedszkoli z Poradnią;
  • wzór skierowania na badanie logopedyczne do Poradni;
  • zasady wydawania opinii, orzeczeń przez Poradnię.

Wiceprzewodnicząca śląskiego oddziału PTL – …

Czytaj dalej

Spotkanie I KZDL

I Katowicki Zespół Doskonalenia Logopedów, działający przy Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej nr 1 w Katowicach, serdecznie zaprasza na kolejne spotkanie, które odbędzie się on-line w dniu 25 listopada 2021 roku (czwartek) o godzinie 17:30.

 

Program szkolenia:

Diagnoza kliniczna dziecka w spektrum – wprowadzenie

Szkolenie ma na celu wyposażyć uczestników w podstawową wiedzę na temat metod obserwacji i diagnozy przesiewowej dzieci w spektrum autyzmu.

Ramowy program szkolenia:

  • Zaburzenia w spektrum – które zachowania
Czytaj dalej

Konferencja logopedyczna w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Gliwicach

24 maja br. odbędzie się konferencja online „Do każdego można dopasować jakiś kluczyk” – Pomoc dziecku niemówiącemu, zorganizowana przez Poradnię Psychologiczno – Pedagogiczną w Gliwicach.

Transmisja konferencji odbędzie się na Facebook’u Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej.
Konferencja jest bezpłatna, rejestracja nie jest obowiązkowa.

Program spotkania umieszczony jest plakacie konferencji na stronie internetowej Poradni.…

Czytaj dalej

Nowa siedziba Śląskiego Oddziału PTL

Od 1 października 2020 roku siedziba naszego oddziału – Śląskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Logopedycznego mieści się w Górnośląskim Centrum Rehabilitacji im. gen Jerzego Ziętka w Reptach.

W dniu 7 maja 2021 r. odbyło się symboliczne spotkanie władz szpitala z przedstawicielkami Zarządu ŚO PTL, na którym Pan Dyrektor Norbert Kozak wraz z dr Joanną Trzaskalik przewodniczącą oddziału dokonali uroczystego przecięcia wstęgi i zawieszenia tabliczki z logo Śląskiego Oddziału PTL. Na ręce Dyrektora …

Czytaj dalej

Roczna opłata członkowska

Szanowni Państwo,

przypominamy, że termin wpłaty rocznej opłaty członkowskiej Polskiego Towarzystwa Logopedycznego upływa z końcem maja. Opłaty członkowskie są przeznaczane na działania statutowe Towarzystwa, w tym na wydawanie czasopism LogopediaBiuletyn Logopedyczny.

Wszelkie informacje na temat opłaty członkowskiej w 2021 roku znajdą Państwo na stronie stronie internetowej Zarządu Głównego PTL. Bardzo prosimy aby w tytule przelewu zaznaczyć, że jest to opłata członkowska za 2021r., dane członka PTL (imię, nazwisko,

Czytaj dalej

Spotkanie I KZDL

I Katowicki Zespół Doskonalenia Logopedów, działający przy Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej nr 1 w Katowicach, serdecznie zaprasza na kolejne spotkanie, które odbędzie się on-line (w systemie Zoom) w dniu 19 lutego 2021 roku (piątek) o godzinie 17:00

Prelegent: Pani Beata Zipper-Malina (Terapeutka, Pedagog, Prezes Stowarzyszenia Rodzin i Przyjaciół osób z Zespołem Downa „Szansa”)

Temat szkolenia:

Praca z rodziną dziecka o specjalnych potrzebach edukacyjnych na przykładzie Stowarzyszenia Rodzin i Przyjaciół osób z Zespołem

Czytaj dalej

V Ogólnopolski Konkurs Na Najtrudniejszą Lingwołamkę i Skrętacz Języka

Warmińsko-Mazurski Oddział Polskiego Towarzystwa Logopedycznego, Katedra Języka Polskiego wraz z Pracownią Logopedyczną (UWM w Olsztynie), Naukowe Koło Teatralne Salve Verbum i Koło Naukowe Pracownia Logopedyczna (UWM w Olsztynie) zapraszają uczniów szkół średnich i studentów do udziału w

V OGÓLNOPOLSKIM KONKURSIE NA NAJTRUDNIEJSZĄ LINGWOŁAMKĘ i SKRĘTACZ JĘZYKA.

Informacje dotyczące konkursu, regulamin oraz przykładowe lingwołamki i skrętacze języka znajdują się w załączonych dokumentach.
Prosimy o rozpowszechnienie idei naszego konkursu wśród młodzieży, z którą Państwo pracujecie.

dr Magdalena …

Czytaj dalej