Spotkanie I KZDL

Posted by on 2018-06-07

 I Katowicki Zespół Doskonalenia Logopedów, działający przy Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej nr 1 w Katowicach, serdecznie zaprasza na kolejne spotkanie, które odbędzie się 15 czerwca 2018 roku (piątek) o godzinie 16.30. Prelegentką będzie Pani Paulina Kłapcińska – lekarz stomatolog z tematem: „Pytania do specjalisty o wędzidełko – współpraca stomatologa i logopedy”.

Osoby zainteresowane udziałem w spotkaniu prosimy o dokonanie zgłoszenia pod numerem telefonu sekretariatu Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 1 w Katowicach, tel.: (32) 254

Czytaj dalej

Sprawozdanie ŚO PTL za lata 2015-2018

Posted by on 2018-05-30

Mysłowice, Mysłowice, 30.05.2018 r.

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI ŚLĄSKIEGO ODDZIAŁU
POLSKIEGO TOWARZYSTWA LOGOPEDYCZNEGO
W LATACH 2015–2018

1. ZARZĄD:

dr Joanna Trzaskalik – Przewodnicząca,
mgr Lilianna Cader – Zastępca,
mgr Iwona Bijak – Sekretarz,
mgr Magdalena Ławecka – Członek Zarządu,
mgr Julia Pyttel – Członek Zarządu.

2. KOMISJA REWIZYJNA:

mgr Krzysztof Bieniek,
mgr Agata Laszczyńska,
mgr Martyna Polczyk.

3. SIEDZIBA:

Wydział Zamiejscowy Nauk Humanistycznych i Społecznych …

Czytaj dalej

Sprawozdawczo-wyborcze zebranie członków ŚO PTL

Posted by on 2018-05-23

Szanowni Państwo!

Przypominamy, że w trakcie IX Ogólnopolskiej Konferencji Logopedycznej (2018-06-09) odbędzie się zebranie sprawozdawczo-wyborcze członków ŚO PTL. Zwracamy Państwa uwagę na konieczność posiadania przy sobie dowodu wpłaty członkowskiej, jako potwierdzenia aktualnego członkowstwa w PTL.

Jednocześnie informujemy, że Ci z Państwa, którzy pragną otrzymać kolejny “Biuletyn Logopedyczny” powinni opłacić składkę za rok 2018 (jeżeli dotąd tego nie dokonali), najpóźniej do końca maja. Informacja o wysokości składki począwszy od roku …

Czytaj dalej

Przedłużenie terminu składania aplikacji grantowej w drugiej edycji grantu im. prof. Gene’a J. Bruttena

Posted by on 2018-05-09

Informujemy, że termin składania aplikacji grantowej w drugiej edycji grantu im. prof. Gene’a J. Bruttena został wydłużony do 13 maja 2018. Szczegóły na temat grantu na stronie http://www.konferencja-zpm.edu.pl/pl/grant-im-profesora-genea-j-bruttena/.

Jednocześnie przepraszamy za błąd w adresie (na ww. stronie), na który należy wysyłać wnioski grantowe (poprawny adres to: katarzyna.wesierska@us.edu.pl).

Osoby, które przesłały swoje wnioski i nie otrzymały potwierdzenia – prosimy o uczynienie tego ponownie.

Katarzyna Węsierska…

Czytaj dalej

Sprawozdanie ze spotkania RZDL

Posted by on 2018-05-02

„Wybrane metody pedagogiczne w terapii niepłynności mówienia” to temat spotkania szkoleniowego Rybnickiego Zespołu Doskonalenia Logopedów, które odbyło się 26.04.2018r. w Przedszkolu w Jankowicach. Prelegentką była mgr Gizela Żmijewska-Stec – pedagog specjalny, logopeda, surdopedagog, tyflopedagog.

Prowadząca przedstawiła podstawy teoretyczne związane z zagadnieniem niepłynności mówienia. Między innymi zaznaczyła, iż jąkanie nie jest jednostką chorobową ale jest to zespół objawów zaburzenia mowy, a swoje źródło ma w komponencie psychologicznym i psychicznym dziecka, człowieka. W dalszej …

Czytaj dalej

Druga edycja grantu im. prof. Gene’a J. Bruttena

Posted by on 2018-05-02

Informujemy o możliwości składania przez młodych logopedów wniosków o dofinansowanie w drugiej edycji grantu im. prof. Gene’a J. Bruttena.

W tym programie grantowym ubiegać się o dofinansowanie mogą osoby działające na rzecz szerzenia wiedzy i wymiany doświadczeń w zakresie zaburzeń płynności mowy, młodzi logopedzi (również studenci) zaangażowani w badania nad tym zagadnieniem, czy też osoby w inny sposób zasłużone w dziedzinie zaburzeń płynności mowy.
Laureat nagrody zostanie również zaproszony nieodpłatnie do udziału w III edycji Międzynarodowej

Czytaj dalej

Studia podyplomowe: Zaburzenia płynności mowy

Posted by on 2018-05-02

Uniwersytet Śląski informuje, że od roku akademickiego 2018-2019 uruchamiane są nowe studia podyplomowe: Zaburzenia płynności mowy.

Te dwusemestralne studia specjalizacyjne mają umożliwić szkolenie logopedów-specjalistów w zakresie interwencji w przypadku: jąkania, giełkotu, niepłynności o podłożu neurogennym, psychogennym i organicznym, którzy będą legitymowali się aktualną wiedzą, wysokimi kompetencjami i umiejętnościami praktycznymi w zakresie balbutologopedii. Swoją chęć współpracy z nami w tym zakresie zadeklarowali wybitni polscy specjaliści, a także koledzy z Europejskiej Specjalizacji Zaburzeń Płynności …

Czytaj dalej