Sprawozdanie ze spotkania RZDL

Posted by on 2018-05-02

„Wybrane metody pedagogiczne w terapii niepłynności mówienia” to temat spotkania szkoleniowego Rybnickiego Zespołu Doskonalenia Logopedów, które odbyło się 26.04.2018r. w Przedszkolu w Jankowicach. Prelegentką była mgr Gizela Żmijewska-Stec – pedagog specjalny, logopeda, surdopedagog, tyflopedagog.

Prowadząca przedstawiła podstawy teoretyczne związane z zagadnieniem niepłynności mówienia. Między innymi zaznaczyła, iż jąkanie nie jest jednostką chorobową ale jest to zespół objawów zaburzenia mowy, a swoje źródło ma w komponencie psychologicznym i psychicznym dziecka, człowieka. W dalszej …

Czytaj dalej

Druga edycja grantu im. prof. Gene’a J. Bruttena

Posted by on 2018-05-02

Informujemy o możliwości składania przez młodych logopedów wniosków o dofinansowanie w drugiej edycji grantu im. prof. Gene’a J. Bruttena.

W tym programie grantowym ubiegać się o dofinansowanie mogą osoby działające na rzecz szerzenia wiedzy i wymiany doświadczeń w zakresie zaburzeń płynności mowy, młodzi logopedzi (również studenci) zaangażowani w badania nad tym zagadnieniem, czy też osoby w inny sposób zasłużone w dziedzinie zaburzeń płynności mowy.
Laureat nagrody zostanie również zaproszony nieodpłatnie do udziału w III edycji Międzynarodowej

Czytaj dalej

Studia podyplomowe: Zaburzenia płynności mowy

Posted by on 2018-05-02

Uniwersytet Śląski informuje, że od roku akademickiego 2018-2019 uruchamiane są nowe studia podyplomowe: Zaburzenia płynności mowy.

Te dwusemestralne studia specjalizacyjne mają umożliwić szkolenie logopedów-specjalistów w zakresie interwencji w przypadku: jąkania, giełkotu, niepłynności o podłożu neurogennym, psychogennym i organicznym, którzy będą legitymowali się aktualną wiedzą, wysokimi kompetencjami i umiejętnościami praktycznymi w zakresie balbutologopedii. Swoją chęć współpracy z nami w tym zakresie zadeklarowali wybitni polscy specjaliści, a także koledzy z Europejskiej Specjalizacji Zaburzeń Płynności …

Czytaj dalej

Szkolenie RZDL

Posted by on 2018-04-09

Zapraszamy na szkolenie RZDL, które odbędzie się 26.04.2018r. o godz. 16.00 w Przedszkolu w Jankowicach, ul. Równoległa 5.
Temat: “Wybrane metody pedagogiczne wspomagające terapię niepłynności mówienia
Prowadząca: mgr Gizela Żmijewska-Stec – pedagog specjalny, logopeda.
Zgłoszenia na adres email: marzena.lb@interia.pl do 23.04.2018r. W tytule zgłoszenia proszę podać: RZDL.

Marzena Lampart-Busse

Bożena Polaszek…

Czytaj dalej

Sprawozdanie z warsztatów RZDL

Posted by on 2018-04-09

Dnia 23.01.2018 w Przedszkolu w Jankowicach odbyły się warsztaty Rybnickiego Zespołu Doskonalenia Logopedów pt. „Terapia żuchwy”. Zajęcia prowadził mgr Piotr Jaworski.

Na warsztatach została przybliżona kwestia nowego spojrzenia na zagadnienia związane z żuchwą oraz tego, jak logopeda jest w stanie pomóc dziecku z wadami żuchwy, czy z trudnościami w jedzeniu i połykaniu. Prowadzący w praktyczny sposób przedstawił istotę zastosowania wibratorów logopedycznych oraz szpatułek w terapii logopedycznej. Omówione zostało także zastosowanie nowego na rynku wibratora logopedycznego „Neurowibrator Sound Wave”, …

Czytaj dalej

IX Ogólnopolska Konferencja Logopedyczna pt. Logopedia w teorii i praktyce

Posted by on 2018-04-04

Serdecznie zapraszamy na IX Ogólnopolską Konferencję Logopedyczną pt. Logopedia w teorii i praktyce organizowaną przez Śląski Oddział Polskiego Towarzystwa Logopedycznego wraz z Wydziałem Inżynierii Biomedycznej Politechniki Śląskiej. Tegoroczna konferencja poświęcona jest różnym aspektom zaburzeń słuchu.
Konferencja odbędzie się 9.06.2018 r. w godzinach 9:00–17:45 w Zabrzu, ul. de Gaulle’a 72, budynek E – aula.

W ramach konferencji proponujemy również Państwu warsztaty – każdy z uczestników ma możliwość udziału …

Czytaj dalej

Sprawozdanie ze spotkania IKZDL (2018-03-02)

Posted by on 2018-04-01

Dnia 2.03.18r. podczas spotkania IKZDL (działającego przy PPP Nr 1 w Katowicach) został przedstawiony problem agresji względem dzieci z ASD. Trudny temat przybliżyła nam mama Franka, który jako dziecko z autyzmem także doświadczył w szkole tego zjawiska.

Temat prezentacji to: “Idealne Ofiary, bezwzględni drapieżcy i milcząca większość” czyli jak skutecznie zapobiegać przemocy wobec uczniów z ASD w szkole. Pani Aleksandra Dąbrowska uzasadniła temat, który wybrała na to spotkanie oraz przedstawiła …

Czytaj dalej