Aktualności

III Światowa Konferencja na temat Giełkotu.

Zarząd Polskiego Towarzystwa Logopedycznego Oddział Śląski gratuluje pełnego sukcesu Konferencji jako jednego z najważniejszych wydarzeń w życiu naukowym Wydziału Humanistycznego Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Międzynarodowy charakter wydarzenia skupił największych ekspertów z dziedziny giełkotu na III Międzynarodowej Konferencji na Temat Giełkotu.

Wyrażamy szczery podziw dla Organizatorów za rozmach i wysoki poziom merytoryczny i życzymy dalszych sukcesów w realizacji kolejnych edycji.

Bożena Duda

Przewodnicząca PTL OŚ

Zarząd PTL OŚ