Aktualności

Refleksje Zarządu Oddziału Śląskiego PTL z konferencji jubileuszowej z okazji 60-lecia polskiej logopedii w Lublinie w dniach 2 – 4 czerwca 2023 r.

XX Ogólnopolska Konferencja Naukowo- Szkoleniowa pt. „60 lat logopedii w Polsce

Historia- Teraźniejszość- Perspektywy rozwoju” odbyła się w kolebce polskiej logopedii, w Lublinie, i była połączona z Walnym Zebraniem Członków PTL. Organizatorem był Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Logopedycznego wraz z Katedrą Logopedii i Językoznawstwa Stosowanego UMCS w Lublinie.

Program konferencji obejmował wystąpienia plenarne, warsztaty naukowo- szkoleniowe oraz sesję plakatową.

Zamysłem organizatorów było określenie perspektyw rozwoju logopedii jako nauki, a konferencja stała się forum dyskusji nad terminologią logopedyczną, opisem zaburzeń mowy oraz metodami diagnozy i terapii logopedycznej. Jednak tegoroczne, jubileuszowe spotkanie miało nie tylko wymiar naukowy. Jubileusz 60-lecia logopedii w Polsce przywołał pamięć o początkach rodzącej się w Lublinie nowej dyscypliny naukowej dzięki staraniom prof. Leona Kaczmarka.

Schedę po profesorze przejęli godni następcy przyczyniając się do dalszego rozwoju myśli logopedycznej w Polsce. Konferencja stała się okazją do refleksji nad kondycją polskiej logopedii i zawodu logopedy w kontekście ostatnich wydarzeń związanych z ogólnopolskim protestem logopedów i szansy ustanowienia odrębnej ustawy o zawodzie logopedy.

Konferencję poprowadzili prof.Jolanta Panasiuk i prof.Stanisław Grabias, niekwestionowane autorytety naukowe i wieloletni przewodniczący Polskiego Towarzystwa Logopedycznego.

A oto krótkie podsumowanie najistotniejszych wydarzeń konferencyjnych:

  1. Walne Zebranie Członków Polskiego Towarzystwa Logopedycznego udzieliło absolutorium dotychczasowej przewodniczącej prof. Jolancie Panasiuk i Zarządowi PTL, których kadencja dobiegła końca. Wybrano również nowe władze Polskiego Towarzystwa Logopedycznego,
  2. Mamy nowego przewodniczącego! Na czele PTL stanął dr Wojciech Lipski z UMCS w Lublinie,
  3. Przyznano tytuł Honorowego Członka PTL wybitnym przedstawicielom naszego środowiska w osobach:

Pani prof. dr hab. Kazimierze Krakowiak,

Pani dr hab. Barbarze Ostapiuk, prof. USz

Pani dr hab. Alinie Maciejewskiej, prof. UPH,

Panu dr .Mieczysławowi Chęćkowi,

Panu dr. hab. Zdzisławowi Markowi Kurkowskiemu, prof. UMCS

Panu dr. hab. Stanisławowi Milewskiemu, prof.UG,

  1. Podziękowania dla Liderów ogólnopolskiego protestu logopedów, Na jednej scenie w auli UMSC stanęli obok siebie prof. Jolanta Panasiuk (PTL), mgr Milena Stasiak (PZL), prof. Anita Lorenc (Ogólnopolskie Porozumienie Środowisk Akademickich Kształcących Logopedów), mgr Małgorzata Gawryl ( Ogólnopolski Protest Logopedów) oraz mec. Konrad Drezno. Wszyscy przyjęli specjalne podziękowania za reprezentowanie środowiska logopedów, starania o niezależność, samodzielność i samorządność polskich logopedów.
  2. Pożegnanie i podziękowanie dla Pani Prof. Jolanty Panasiuk, która przez ostatnie dwie kadencje pełniła zaszczytną funkcję przewodniczącej PTL łącząc tradycje towarzystwa z jej nowoczesnym wizerunkiem i wyzwaniami przyszłości.

Konferencja jubileuszowa „60 lat logopedii w Polsce” dostarczyła emocji naukowych, wzruszeń i miłych spotkań w kuluarach przy dobrej kawie.

Dziękujemy Organizatorom za ogrom pracy i serca włożonego w organizację tak doniosłego wydarzenia. W pamięci pozostaną wystąpienia wybitnych prelegentów, ale też artystyczna oprawa konferencji. Występ Zespołu Ludowego UMSC wprawił wszystkich w radosny nastój. Życzmy Sobie i Wam kolejnych tak udanych jubileuszy Polskiego Towarzystwa Logopedycznego