Sprawozdania ZDL

Spotkanie I KZDL

29 listopada 2013 roku w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 1 w Katowicach miało miejsce spotkanie uczestniczek I Katowickiego Zespołu Doskonalenia Logopedów. Organizatorkami spotkania były liderki Zespołu – mgr Bogumiła Wilk oraz  mgr Izabela Liguzińska-Wołowiec. Spotkanie było podzielone na dwie części – teoretyczną, podczas której uczestniczki miały możliwość wysłuchania wystąpienia mgr Bożeny Dudy: Dziecko z afazją widziane oczami matki i neurologopedy, a także część warsztatową obejmującą prezentację nowego narzędzia badawczego, poprowadzoną przez dr Katarzynę Węsierską i mgr Barbarę Jeziorczak: Badanie niepłynności u małych dzieci – prezentacja narzędzia „Diagnoza Jąkania”.

Pierwsze wystąpienie okazało się nie tylko kompendium przydatnych informacji z zakresu mowy o typie afazji u dzieci, ale przede wszystkim opowieścią matki, która sama przeszła przez problemy związane z postawieniem nieprawidłowej diagnozy. Wystąpienie zakończone zostało apelem pani Bożeny Dudy, która z pozycji specjalisty i rodzica prosiła koleżanki po fachu, by nie bały się kierować dzieci trafiające do gabinetów logopedycznych do specjalistów zawsze wtedy, kiedy pojawiają się niepokojące sygnały w rozwoju mowy u maluchów.

Drugie wystąpienie pozwoliło zgromadzonym na spotkaniu logopedkom na przypomnienie sobie podstawowych informacji z zakresu jąkania wczesnodziecięcego, które – jak przyznały Panie – stanowi nawet dla specjalistów z zakresu rozwoju mowy trudne wyzwanie. To dlatego panie Katarzyna Węsierska i Barbara Jeziorczak postanowiły zaprezentować najnowsze, zaadaptowane do polskich warunków narzędzie badawcze „Diagnoza Jąkania”, które pozwala na kompleksową diagnozę składającą się m. in. z wywiadu z rodzicami, oceny ryzyka, a także pełnego badania niepłynności występujących w mowie dziecka. Logopedkom dano możliwość przetestowania narzędzia w warunkach gabinetowych w ramach prac nad standaryzacją polskiej wersji „Diagnozy Jąkania”.

Kolejne spotkanie I Katowickiego Zespołu Doskonalenia Logopedów okazało się – jak zawsze – ważną lekcją, którą podsumować można, przytaczając słowa dr Katarzyny Węsierskiej, która podczas spotkania zapewniła, że logopeda musi uczyć się i szkolić przez całe życie, ponieważ moment ukończenia studiów to dopiero początek jego drogi.

Natalia Moćko