Sprawozdania ZDL

Sprawozdanie ze spotkania RZDL 2013

Rybnicki Zespół Doskonalenia Logopedów, którego liderem jest mgr Marzena Lampart- Busse, zorganizował dnia 21 października br. na terenie przedszkola w Jankowicach spotkanie szkoleniowe na temat: „Rozwijanie słuchu centralnego metodą Johansena i metodą Warnkego”. Spotkanie to było kontynuacją tematu czerwcowego spotkania RZDL-u: „Trening słuchowy drogą do rozwoju słuchu centralnego”, którego prowadzącą była mgr J. Surma-Kwiatkowska.

Październikowy warsztat podzielony był na dwie części. W pierwszej części prowadząca p. Olga Przybyła-Kokot zaprezentowała nam metodę opracowaną przez Freda Warnkego, jako jedną z możliwości przeprowadzania treningu słuchowego dla dzieci oraz osób dorosłych wykazujących trudności w zakresie czytania, pisania i mówienia. Ponadto pokazała sprzęt medyczny niezbędny do prowadzenia terapii. Omówiła także korzyści płynące ze stosowania tej metody jaką czerpią głównie dyslektycy, dzieci mające trudności w nauce oraz osoby z zaburzeniami mowy lub percepcji słuchowej – ale nie tylko.

Druga część szkolenia poprowadzona została przez p. Ismenę Kocoń-Śmich. Przybliżyła nam ona inną metodę treningu słuchowego, a mianowicie Indywidualną Stymulację Słuchu, której twórcą jest dr Klejd Johansen. Metoda ta również przeznaczona jest dla dzieci, młodzieży i dorosłych z trudnościami w słuchaniu, mówieniu i pisaniu.

Obydwie Panie przekazały nam podstawowe informacje dotyczące historii powstawania tych metod oraz ich twórców, jak również przedstawiły główne cele i założenia, dla kogo są one przeznaczone. Omówiły także efektywność i trwałość terapii,  potwierdzając to licznymi badaniami weryfikującymi skuteczność danej metody. Ponadto przedstawiły krótko przebieg diagnozy i terapii. Obydwa warsztaty wywołały żywą dyskusję i wymianę doświadczeń wśród uczestników szkolenia, które były również bardzo ważnym punktem spotkania.

mgr Dorota Setla
logopeda Przedszkola nr 1 w Świerklanach