Sprawozdania ZDL

Spotkanie szkoleniowe GZDL

Dnia 15 stycznia 2014 w Gliwickiej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej odbyło się spotkanie szkoleniowe Gliwickiego Zespołu Doskonalenia Logopedów. Tym razem nasze zainteresowanie skupiło się na zagadnieniu wczesnej interwencji terapeutycznej i wspomaganiu rozwoju dziecka dysfunkcyjnego.

Jako pierwsza o swej pracy z dziećmi dysfunkcyjnymi opowiedziała mgr Katarzyna Zamora, oligofrenopedagog z Gliwickiego Ośrodka Adaptacyjno-Rehabilitacyjnego dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej: Wczesne wspomaganie rozwoju dzieci autystycznych – ogólne zasady postępowania terapeutycznego umożliwiające nawiązanie kontaktu z dzieckiem. Miałyśmy okazję posłuchać o metodach, które stosuje się w pracy z dzieckiem autystycznym, podyskutować na temat skuteczności łączenia metod terapii oraz dowiedzieć się, na czym właściwie powinien polegać pierwszy kontakt z dzieckiem dysfunkcyjnym, aby dalsza współpraca układała się pomyślnie.

W drugiej części spotkania mgr Krystyna Sacher-Szafrańska, neurologopeda, przedstawiła nam temat Funkcje prymarne w rozwoju komunikacji i mowy. Norma, zaburzenia, terapia logopedyczna (z wykorzystaniem metod  wspomagających – symbole PCS, gesty Makaton). Wykład wzbogacony był prezentacją elementów komunikacji alternatywnej, a także pokazem nagrań z prowadzonej przez mgr Sacher-Szafrańską terapii. W części praktycznej miałyśmy okazję zaobserwować i nauczyć się, jak prawidłowo połykać, pić i jeść, aby później uczyć tego innych.

Spotkanie szkoleniowe Gliwickiego Zespołu Doskonalenia Logopedów cieszyło się dużą popularnością. Uczestniczki chętnie wymieniały swe spostrzeżenia oraz doświadczenia z pracy z dzieckiem dysfunkcyjnym. Spotkanie zakończyło się prośbą o więcej tego typu warsztatów i szkoleń, co jest dla organizatorów i prelegentów wielkim komplementem i motywacją do dalszej ciężkiej pracy, aby móc się jej efektami dzielić z innymi.