Aktualności

Podziękowanie

Szanowni Państwo!

Nowy zarząd Śląskiego Oddziału PTL pragnie złożyć swoim Poprzednikom serdeczne podziękowania za wieloletnie pełnienie zaszczytnej, pełnej poświęcenia i obowiązków funkcji w zarządzie ŚO PTL. Zawsze będziecie Państwo niedoścignionym wzorem dla swoich następców, dla nas. My ze swej strony spróbujemy godnie kontynuować Państwa pracę i propagować różne działania jednoczące środowisko logopedyczne w naszym regionie. Nie zapomnimy o inicjatywach, które charakteryzowały Państwa działania w Zarządzie ŚO PTL. Dołożymy wszelkich starań, by umożliwiać logopedom podnoszenie kompetencji zawodowych poprzez organizację szkoleń i konferencji, redagowanie i wydawanie „Forum Logopedycznego”, szerzenie idei profilaktyki logopedycznej, a także udzielanie wsparcia wszelkim inicjatywom związanym z zawodem logopedy i nauczyciela.

W imieniu Zarządu
Śląskiego Oddziału PTL
Przewodnicząca
dr Joanna Trzaskalik