Aktualności

Nowy Zarząd ŚO PTL

Szanowni Państwo!

30 maja 2015 roku na walnym zebraniu członków Śląskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Logopedycznego wybrano nowy, pięcioosobowy Zarząd na trzyletnią kadencję 2015-2018. Na posiedzeniu Zarządu w dniu 25.06.2015 roku ustalono następującą strukturę Zarządu (Uchwała 2/2015):


Zarząd Śląskiego Oddziału PTL


Lp. Imię i nazwisko Adres e-mail Telefon
1.        dr Joanna Trzaskalik joannatrzaskalik@wsew.edu.pl 691-054-094
2.        mgr Lilianna Cader lila_cader@poczta.onet.pl 697-845-954
3.        mgr Iwona Bijak iwonabijak.logo@gmail.com 781-855-658
4.        mgr Magdalena Ławecka magda.lawecka@gmail.com 880-190-970
5.        mgr Julia Pyttel julia.pyttel@wp.pl 502-341-939

Komisja Rewizyjna Śląskiego Oddziału PTL


Lp. Imię i nazwisko Adres e-mail Telefon
1.        mgr Krzysztof Bieniek kbieniek87@outlook.com 506-404-476
2.        mgr Agata Laszczyńska agata.szymura@gmail.com 504-867-036
3.        mgr Martyna Polczyk tynkapol@o2.pl 728-912-818

Informujemy jednocześnie, że na mocy Uchwały Zarządu ŚO PTL (Uchwała 3/2015) zmieniła się siedziba Zarządu Śląskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Logopedycznego i od 01.07 2015 roku mieści się w budynku Górnośląskiej Wyższej Szkoły Pedagogicznej im. Kardynała Augusta Hlonda, ul. Powstańców 19, 41-400 Mysłowice.

W imieniu Zarządu
Śląskiego Oddziału PTL
Sekretarz
Iwona Bijak