Sprawozdania ZDL

Sprawozdanie z warsztatów RZDL 23.02.2015 i 9.03.2015

„Otwórz dziecko na świat dźwięku – praca z metodami Tomatisa i Warnkego”

W dniach 23.02.2015 r. oraz 9.03.15 r. pani mgr Marzena Lampart-Busse zorganizowała warsztaty dla logopedów, studentów logopedii a także nauczycieli przedszkoli. Warsztaty odbyły się w gabinecie psychologicznym SaFonia w Rybniku. Głównym ich celem było wyjaśnienie podstawowych pojęć związanych z obiema metodami, wprowadzenie do diagnostyki, rozpoznawanie objawów, a także przeprowadzenie testu i omówienie treningu.

Warsztaty poprowadziła psycholog pani mgr Anna Sobik, która rozpoczęła od prezentacji metody Tomatisa. Uczestnicy szkolenia zostali zapoznani z prawami Tomatisa, uczestniczyli w treningu uwagi słuchowej. Trening ten polega na filtrowaniu utworów Mozarta, chorałów gregoriańskich i walców. Dwie spośród uczestniczek poddały się badaniu metodą Tomatisa. Następnie prowadząca omówiła wyniki jednej z nich.

Kolejną zaprezentowaną metodą była metoda Warnkego, która skupia się na przyczynach trudności rozwojowych związanych z zaburzeniami słuchu centralnego, dysleksji czy dysgrafii. Według koncepcji Warnkego trudności w nauce pisania, czytania i mówienia są spowodowane zaburzeniami automatyzacji przetwarzania słuchowego, wzrokowego i motorycznego.

Diagnoza metodą Warnkego przeprowadzana jest na specjalnym sprzęcie. Składa się ona z 14 zadań badających kompetencję z zakresu percepcji wzrokowej, słuchowej oraz motoryki. Otrzymane rezultaty porównywane są do standardowych wyników danej grupy wiekowej, co pozwala na stworzenie właściwego programu terapii. Chętne osoby miały możliwość uczestnictwa w treningu.

Na zakończenie podziękowano pani mgr Annie Sobik oraz wręczono zaświadczenia uczestnikom.

Monika Oślizlok