Wspomnienie o śp. Antonim Bochniarzu

Posted by on 11 Gru 2017

W dniu 2 grudnia 2017 roku odszedł od nas do wieczności śp. Antoni Bochniarz, znany dla polskiego środowiska logopedycznego specjalista, który większość swojego życia i swojej bogatej działalności zawodowej i naukowej spędził na ziemi śląskiej, w Żorach. Znany przede wszystkim osobom, które w Jego Gabinecie Logopedycznym „Demostenes” w Żorach znajdowały pomoc terapeutyczną w rozwiązywaniu swoich problemów z wadami mowy, w tym szczególnie w zakresie zaburzeń płynności mówienia.

Antoni Bochniarz
Urodził się w 1947 roku w Nevers, we Francji, ukończył m.in. pedagogikę …

Czytaj dalej

Nowy skład Komitetu Redakcyjnego Forum Logopedycznego

Posted by on 5 Gru 2017

W związku z rezygnacją Pani prof. dr hab. Danuty Pluty-Wojciechowskiej z funkcji  Redaktor Naczelnej  Forum Logopedycznego informujemy o nowym składzie Komitetu Redakcyjnego, który został przyjęty na mocy uchwały Zarządu ŚO PTL (5/2017).

Komitet redakcyjny (Editorial Committee)

Redaktor Naczelna (Editor-in-Chief):

  • dr hab. Katarzyna Węsierska

Zastępca Redaktor Naczelnej (Deputy Editor):

  • dr Joanna Trzaskalik

Członkowie (Members):

  • dr Iwona Michalak-Widera
  • dr Joanna Skibska
  • dr Łucja Skrzypiec
  • dr Justyna Wojciechowska

Sekretarz (Secretary):

  • mgr Agata Laszczyńska

Redaktorzy językowi (Linguistic Editors):…

Czytaj dalej

Podziękowanie dla pani prof. dr hab. Danuty Pluty-Wojciechowskiej

Posted by on 5 Gru 2017

Z ogromnym żalem przyjęliśmy rezygnację pani prof. dr hab. Danuty Pluty-Wojciechowskiej z funkcji
Redaktor Naczelnej „Forum Logopedycznego”, czasopisma wydawanego przez Śląski Oddział Polskiego Towarzystwa Logopedycznego.
Pani Profesor przez wiele lat była zaangażowana w tworzenie czasopisma. Jego formuła i wymiar naukowy wiążą się z jej osobistymi staraniami. To dzięki jej wiedzy, umiejętnościom i działaniom czasopismo osiągnęło tak wysoki poziom i cieszy się ogromną popularnością w środowisku tych wszystkich osób, którym logopedia jest niezwykle bliska i którzy …

Czytaj dalej

Zgłaszanie kandydatów do Nagrody im. księdza Stanisława Wilczewskiego

Posted by on 3 Gru 2017

Zapraszamy Państwa do zgłaszania kandydatów do kolejnej już edycji Nagrody im. księdza Stanisława Wilczewskiego. Wniosek można pobrać ze strony Nagrody (www.nagrodawilczewskiego.pl), znajdą go Państwo również w załączniku do niniejszego e-maila. Przypominamy, że Laureatem poprzedniej edycji Nagrody został dr Mieczysław Chęciek.

Nagroda im. księdza Stanisława Wilczewskiego ma charakter ogólnopolski, przyznawana jest podczas kolejnych edycji Międzynarodowej Konferencji Logopedycznej „Zaburzenia płynności mowy – teoria i praktyka”, organizowanej co dwa lata przez Fundację Wiedzy …

Czytaj dalej

Sprawozdanie z warsztatów RZDL

Posted by on 3 Gru 2017

20 listopada 2017r. odbyły się zajęcia warsztatowe przeprowadzone przez Panie Monikę Rajcę i Oliwię Szulc – nauczycielki Szkoły Podstawowej Specjalnej z Rudy Śląskiej na temat:
Metody i systemy komunikacji alternatywnej i wspomagającej stosowane w Szkole Podstawowej Specjalnej w Rudzie Śląskiej.

Obecni na zajęciach byli: pedagodzy, logopedzi oraz studentki logopedii. Na początku warsztatów prowadzące określiły, z jakimi uczniami pracują oraz jakie problemy komunikacyjne mają ich podopieczni, którzy są upośledzeni w stopniu umiarkowanym i głębokim.
Następnie wyjaśniły różnice …

Czytaj dalej

Spotkanie I KZDL – Rozwój funkcji słuchowych u dzieci: obserwacja, stymulacja oraz rehabilitacja

Posted by on 2 Lis 2017

I Katowicki Zespół Doskonalenia Logopedów, działający przy Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej nr 1w Katowicach, organizuje 15 listopada 2017 r., o godzinie 16:30, spotkanie, na którym wystąpi Pani dr Natalia Moćko.

Temat: Rozwój funkcji słuchowych u dzieci: obserwacja, stymulacja oraz rehabilitacja.

Prosimy o zgłoszenia pod numerem telefonu sekretariatu Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej nr 1 w Katowicach, tel.: (32) 254 23 12.

Organizatorki spotkania:

Anna Broma – SPPP , MP 50
Izabela Liguzińska …

Czytaj dalej