Konferencja „Wadliwe Realizacje Fonemów. TEORIA – DIAGNOZA – TERAPIA”

Szanowni Państwo,

z okazji Jubileuszu 45-lecia pracy zawodowej Pani Profesor Barbary Ostapiuk z Uniwersytetu Szczecińskiego Polskie Towarzystwo Logopedyczne w dniach 11-12 czerwca 2022 roku organizuje w formie online

OGÓLNOPOLSKĄ KONFERENCJĘ NAUKOWĄ

„WADLIWE REALIZACJE FONEMÓW.  TEORIA – DIAGNOZA – TERAPIA”.

Problematyka konferencji jest związana z twórczością naukową Jubilatki i  dotyczy problemów fundamentalnych dla logopedii. Zaburzenia wymowy, ich objawy i mechanizmy są tematem wciąż niedostatecznie zgłębionym w refleksji teoretycznej i zasadach …

Czytaj dalej

Życzenia wielkanocne

Święta Wielkiej Nocy
to czas nadziei i otuchy,
czas odrodzenia i wiary.

Życzymy, aby Święta Wielkanocne
przyniosły radość, miłość
oraz wzajemną życzliwość.

W tym trudnym czasie
ważna jest jedność i solidarność.
Chcemy przekazać słowa wsparcia
zmęczonej wojną Ukrainie,
życząc pokoju i nadziei na lepsze jutro.

Zarząd Śląskiego Oddziału PTL…

Czytaj dalej

Relacja – warsztaty nt. „ Diagnozy i terapii dysfagii neurogennej”

29 marca br. w siedzibie Śląskiego Oddziału PTL w Górnośląskim Centrum Rehabilitacji „Repty” pełną parą ruszyły warsztaty szkoleniowo- informacyjne nt. „ Diagnozy i terapii dysfagii neurogennej”.

Organizatorem warsztatów był Oddział Śląski PTL, który dedykował bezpłatne szkolenie swoim członkom. Szkolenie przeprowadziła specjalistka z zakresu neurologopedii Tatiana Lewicka, wybitny ekspert w dziedzinie diagnozy i terapii dysfagii.

Warsztaty spotkały się z dużym zainteresowaniem środowiska logopedycznego, stając się tym samym …

Czytaj dalej

6 marca – Europejski Dzień Logopedy

Szanowne Koleżanki i Koledzy

Z okazji Europejskiego Dnia Logopedy życzymy pasji i zaangażowania w podejmowaniu codziennych wyzwań logopedycznych, dużo szczęścia i sukcesów w życiu zawodowym i prywatnym.

Przewodnicząca ŚO PTLBożena Duda wraz z Zarządem ŚO PTL

W tym roku obchody naszego święta przebiegają w cieniu wojny na Ukrainie. Wyrażamy słowa solidarności i wsparcia dla naszych bohaterskich przyjaciół.…

Czytaj dalej

Warsztaty „Diagnoza i terapia dysfagii neurogennej”

Zarząd Oddziału Śląskiego Polskiego Towarzystwa Logopedycznego organizuje cykl warsztatów szkoleniowo – informacyjnych w siedzibie Zarządu:
w SPZOZ Górnośląskie Centrum Rehabilitacji „REPTY” w Tarnowskich Górach, ul Śniadeckiego 1.

Pierwszy z serii warsztatów szkoleniowo – informacyjnych pod tytułem „Diagnoza i terapia dysfagii neurogennej” poprowadzi Tatiana Lewicka – specjalista z zakresu neurologopedii.
Warsztat odbędzie się w dniu 29 marca 2022r. w godzinach 9.00 – 17.00 w GCR „REPTY” i dedykowany jest członkom …

Czytaj dalej

Spotkanie warsztatowe ZDL Gliwice

Zespół Doskonalenia Logopedów, działający przy Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Gliwicach, serdecznie zaprasza na bezpłatne spotkanie warsztatowe, które odbędzie się w dniu 26.01.2022r. (środa), o godz. 15.00.
Tematem spotkania będzie:

Dziecko z zaburzeniami integracji sensorycznej w terapii logopedycznej – podejście praktyczne

Osoby prowadzące:

•    mgr Magdalena Bogucka
•    mgr Agnieszka Glimańska
•    mgr Wioletta Paczuska

Prosimy o wygodny strój i zmienne obuwie. Warunkiem uczestnictwa w spotkaniu jest wcześniejsze potwierdzenie swojego

Czytaj dalej

Sprawozdawczo-wyborcze zebranie Śląskiego Oddziału PTL

9 grudnia odbyło się sprawozdawczo-wyborcze zebranie Śląskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Logopedycznego.  Po przedstawieniu sprawozdania z działalności obejmującej kadencję Zarządu oraz po przedstawieniu sprawozdania Komisji Rewizyjnej Zarząd, po głosowaniu tajnym, otrzymał absolutorium. 
 
Wybrano także nowy Zarząd Śląskiego Oddziału PTL:
Bożena Duda – przewodnicząca
Ewelina Abramowicz-Pakuła – zastępca
Elżbieta Rogowska – sekretarz
Grażyna Kubacka – członek
Celina Zarzycka – członek
 

Komisja Rewizyjna:

Joanna …

Czytaj dalej

Życzenia świąteczne

Okres Świąt Bożego Narodzenia i Nowego Roku to czas refleksji nad tym, co się zdarzyło i zadumy nad tym, co nastąpi. To czas, który spędzamy z rodziną i z przyjaciółmi. Niechaj radość towarzyszy tym dniom. Życzymy Państwu, aby Święta Bożego Narodzenia były wyjątkowe, a nadchodzący rok był początkiem Nowego i Dobrego w życiu zawodowym, rodzinnym i osobistym.

Zarząd Śląskiego Oddziału
Polskiego Towarzystwa Logopedycznego…

Czytaj dalej

Konferencja naukowa – Słuch i Mowa z Perspektywy Logopedii i Audiologii

w dniach 11-12 grudnia 2021 roku odbędzie się w formie on-line Ogólnopolska Konferencja Naukowa pod tytułem

SŁUCH I MOWA Z PERSPEKTYWY LOGOPEDII I AUDIOLOGII,

którą – z okazji Jubileuszu 40-lecia pracy naukowej dra hab. Zdzisława Marka Kurkowskiego – organizuje Polskie Towarzystwo Logopedyczne oraz Instytut Fizjologii i Patologii Słuchu.

Do udziału w konferencji zapraszamy logopedów, audiologów, studentów logopedii oraz wszystkich zainteresowanych problemami mowy i słuchu. W programie konferencji znalazły się wystąpienia znamienitych znawców tej problematyki, o uznanym …

Czytaj dalej

Srebrny Krzyż Zasługi dla Bożeny Dudy

Bożena Duda otrzymała Srebrny Krzyż Zasługiokazji obchodów 60 – lecia Górnośląskiego Centrum Rehabilitacji „Repty” w Tarnowskich Górach w dniach 14-15 października 2021 odbyła się: Międzynarodowa Interdyscyplinarna Konferencja Naukowo-Szkoleniowa pod hasłem: „Perspektywy rehabilitacji kompleksowej”Pierwszego dnia konferencji zasłużonym pracownikom wręczono ważne odznaczenia państwowe.  Wśród odznaczonych Srebrnym Krzyżem Zasługi była nasza koleżanka Bożena Duda.  

Bożenko, serdeczne gratulacje 

Zarząd Śląskiego Oddziału PTL

 …

Czytaj dalej