Życzenia świąteczne

Okres Świąt Bożego Narodzenia i Nowego Roku to czas refleksji nad tym, co się zdarzyło i zadumy nad tym, co nastąpi. To czas, który spędzamy z rodziną i z przyjaciółmi. Niechaj radość towarzyszy tym dniom. Życzymy Państwu, aby Święta Bożego Narodzenia były wyjątkowe, a nadchodzący rok był początkiem Nowego i Dobrego w życiu zawodowym, rodzinnym i osobistym.

Zarząd Śląskiego Oddziału
Polskiego Towarzystwa Logopedycznego…

Czytaj dalej

Konferencja naukowa – Słuch i Mowa z Perspektywy Logopedii i Audiologii

w dniach 11-12 grudnia 2021 roku odbędzie się w formie on-line Ogólnopolska Konferencja Naukowa pod tytułem

SŁUCH I MOWA Z PERSPEKTYWY LOGOPEDII I AUDIOLOGII,

którą – z okazji Jubileuszu 40-lecia pracy naukowej dra hab. Zdzisława Marka Kurkowskiego – organizuje Polskie Towarzystwo Logopedyczne oraz Instytut Fizjologii i Patologii Słuchu.

Do udziału w konferencji zapraszamy logopedów, audiologów, studentów logopedii oraz wszystkich zainteresowanych problemami mowy i słuchu. W programie konferencji znalazły się wystąpienia znamienitych znawców tej problematyki, o uznanym …

Czytaj dalej

Srebrny Krzyż Zasługi dla Bożeny Dudy

Bożena Duda otrzymała Srebrny Krzyż Zasługiokazji obchodów 60 – lecia Górnośląskiego Centrum Rehabilitacji „Repty” w Tarnowskich Górach w dniach 14-15 października 2021 odbyła się: Międzynarodowa Interdyscyplinarna Konferencja Naukowo-Szkoleniowa pod hasłem: „Perspektywy rehabilitacji kompleksowej”Pierwszego dnia konferencji zasłużonym pracownikom wręczono ważne odznaczenia państwowe.  Wśród odznaczonych Srebrnym Krzyżem Zasługi była nasza koleżanka Bożena Duda.  

Bożenko, serdeczne gratulacje 

Zarząd Śląskiego Oddziału PTL

 …

Czytaj dalej

Informacja dla członków Śląskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Logopedycznego 

9 grudnia 2021 r. w Górnośląskim Centrum Rehabilitacji Repty (ulica Śniadeckiego 1, Tarnowskie Góry) odbędzie się sprawozdawczo-wyborcze zebranie czynnych członków Śląskiego Oddziału PTL (tj. członków z opłaconą składką członkowską).  

  • I termin – godz. 16.00 
  • II termin – godz. 17.00 (w przypadku braku kworum). 

Bardzo prosimy o przyniesienie potwierdzenia opłaty składki członkowskiej. 

Spotkanie odbędzie się w budynku głównym GCR. Przy wejściu do budynku będzie oczekiwać na Państwa…

Czytaj dalej

Relacja ze spotkania gliwickich logopedów w PPP Gliwice

Dnia 20 października 2021 roku w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Gliwicach odbyło się spotkanie logopedów zatrudnionych w placówkach oświatowych Gliwic. Uczestników spotkania przywitała p. dyrektor Agnieszka Wilczyńska.

Omawiane były następujące zagadnienia:

  • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej w sprawie zasad organizacji i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach;
  • współpraca logopedów ze szkół i przedszkoli z Poradnią;
  • wzór skierowania na badanie logopedyczne do Poradni;
  • zasady wydawania opinii, orzeczeń przez Poradnię.

Wiceprzewodnicząca śląskiego oddziału PTL – …

Czytaj dalej

Spotkanie I KZDL

I Katowicki Zespół Doskonalenia Logopedów, działający przy Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej nr 1 w Katowicach, serdecznie zaprasza na kolejne spotkanie, które odbędzie się on-line w dniu 25 listopada 2021 roku (czwartek) o godzinie 17:30.

 

Program szkolenia:

Diagnoza kliniczna dziecka w spektrum – wprowadzenie

Szkolenie ma na celu wyposażyć uczestników w podstawową wiedzę na temat metod obserwacji i diagnozy przesiewowej dzieci w spektrum autyzmu.

Ramowy program szkolenia:

  • Zaburzenia w spektrum – które zachowania
Czytaj dalej

Konferencja logopedyczna w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Gliwicach

24 maja br. odbędzie się konferencja online „Do każdego można dopasować jakiś kluczyk” – Pomoc dziecku niemówiącemu, zorganizowana przez Poradnię Psychologiczno – Pedagogiczną w Gliwicach.

Transmisja konferencji odbędzie się na Facebook’u Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej.
Konferencja jest bezpłatna, rejestracja nie jest obowiązkowa.

Program spotkania umieszczony jest plakacie konferencji na stronie internetowej Poradni.…

Czytaj dalej

Nowa siedziba Śląskiego Oddziału PTL

Od 1 października 2020 roku siedziba naszego oddziału – Śląskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Logopedycznego mieści się w Górnośląskim Centrum Rehabilitacji im. gen Jerzego Ziętka w Reptach.

W dniu 7 maja 2021 r. odbyło się symboliczne spotkanie władz szpitala z przedstawicielkami Zarządu ŚO PTL, na którym Pan Dyrektor Norbert Kozak wraz z dr Joanną Trzaskalik przewodniczącą oddziału dokonali uroczystego przecięcia wstęgi i zawieszenia tabliczki z logo Śląskiego Oddziału PTL. Na ręce Dyrektora …

Czytaj dalej

Roczna opłata członkowska

Szanowni Państwo,

przypominamy, że termin wpłaty rocznej opłaty członkowskiej Polskiego Towarzystwa Logopedycznego upływa z końcem maja. Opłaty członkowskie są przeznaczane na działania statutowe Towarzystwa, w tym na wydawanie czasopism LogopediaBiuletyn Logopedyczny.

Wszelkie informacje na temat opłaty członkowskiej w 2021 roku znajdą Państwo na stronie stronie internetowej Zarządu Głównego PTL. Bardzo prosimy aby w tytule przelewu zaznaczyć, że jest to opłata członkowska za 2021r., dane członka PTL (imię, nazwisko,

Czytaj dalej