Aktualności

Sprawozdanie ze spotkania warsztatowego I KZDL

ISpotkanie I KZDL 2020-02-28 Katowicki Zespół Doskonalenia Logopedów, działający przy Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej nr 1 w Katowicach, zorganizował kolejne spotkanie, które odbyło się 28 lutego  2020 roku (piątek) o godzinie 16.00.

Prelegentem był Pan mgr inż. Grzegorz Andrzejewski AKMED Tychy, który zapoznał nas z tematem: Diagnostyka i terapia osób z dysfunkcją słuchu.

Uczestnicy spotkania mogli przypomnieć sobie wiedzę z zakresu budowy ucha zewnętrznego, środkowego i wewnętrznego a także obejrzeć film animacyjny, który w sposób bardzo obrazowy pokazywał, jaką drogę musi przebyć dźwięk, przez wszystkie części narządu słuchu, aby powstała informacja akustyczna o określonym znaczeniu i ostatecznie dotrzeć do mózgu w postaci bodźca.

Prelegent przedstawił także sposoby badania słuchu. Omówił na czym polega badanie małych dzieci metodą BERA inaczej ABR, zapoznał nas z  tympanometrią oraz omówił szczegółowo klasyczne badanie audiometryczne oraz jego wynik w postaci diagramu.

Jednocześnie mogliśmy się przekonać, jak słyszą osoby z wadą słuchu na poszczególnych granicach dB.

Pan Grzegorz pokazał nam rożne aparaty słuchowe, dzięki którym osoby z ubytkiem słuchu mogą poprawić sobie jakość słyszenia i rozumienia mowy, a zaaparatowanym dzieciom dać możliwość pełnego rozwoju, a w szczególności rozwinąć zdolność mowy oraz umiejętności językowe.Spotkanie I KZDL 2020-02-28

Każdy uczestnik mógł zobaczyć i dotknąć aparat słuchowy. Ponadto Pan Grzegorz opowiedział o swojej codziennej pracy z pacjentem z aparatem słuchowym. 

Panu Grzegorzowi Andrzejewskiemu z firmy AKMED Tychy bardzo dziękujemy za przekazanie wiedzy i poświęcony czas a uczestnikom za udział w spotkaniu.

Serdecznie dziękujemy – organizatorki spotkania:

Izabela Liguzińska -Wołowiec – PPP 1

Anna Broma – SPPP, MP 50

liderki I Katowickiego ZDL