Sprawozdania ZDL

Spotkanie GZDL

Dnia 4 marca 2017 roku w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Gliwicach w ramach obchodów Europejskiego Dnia Logopedy odbył się Dzień Otwarty Działu Logopedyczno-Medycznego „Czytania czar”. Spotkanie rozpoczęło się od finału konkursu recytatorskiego „Wierszyki łamiące języki”. Zwycięzcy otrzymali ciekawe nagrody. Po konkursie rodziców zaprosiliśmy na warsztaty z pedagogiem i psychologami a dzieci na zajęcia logopedyczno-plastyczne z Babą Jagą, Czarodziejem i Królem Logusiem. Zabawa była przednia!

Katarzyna Kusz

Lider GZDL