Autor: Administrator

Aktualności

Wybieramy kandydata do nagrody: Logopedia Silesiaca 2023r.

Przypominamy o wciąż trwającej możliwości wskazania swojego kandydata do tegorocznej nagrody LOGOPEDIA SILESIACA pod linkiem:
Coroczne przyznawanie nagrody LOGOPEDIA SILESIACA stało się już tradycją Oddziału Śląskiego Polskiego Towarzystwa Logopedycznego. Idea wręczania nagrody jest próbą złożenia hołdu, podziękowania osobom bądź instytucjom za dokonania na rzecz Logopedii Śląskiej.
Zapraszamy do wypełniania ankiety.
Read More
AktualnościOgólnopolskie

XII Ogólnopolska Konferencja Logopedyczna. Logopedia w teorii i praktyce.

 

Szanowni Państwo, serdecznie zapraszamy na:

XII Ogólnopolską Konferencję Logopedyczną. Logopedia w teorii i praktyce.
KOMPLEKSOWA TERAPIA LOGOPEDYCZNA PACJENTÓW Z CHOROBAMI NEUROLOGICZNYMI – OD JUNIORA DO SENIORA

organizowaną przez Śląski Oddział Polskiego Towarzystwa Logopedycznego wraz z Górnośląskim Centrum Rehabilitacji „Repty” w Tarnowskich Górach.
Nadrzędnym celem konferencji jest propagowanie idei kompleksowości i interdyscyplinarności procesu rehabilitacji logopedycznej osób z różnymi deficytami neurologicznymi. Kompleksowość terapii przejawia się oddziaływaniem wielospecjalistycznego zespołu terapeutycznego na zróżnicowaną wiekowo

Read More
Aktualności

Refleksje Zarządu Oddziału Śląskiego PTL z konferencji jubileuszowej z okazji 60-lecia polskiej logopedii w Lublinie w dniach 2 – 4 czerwca 2023 r.

XX Ogólnopolska Konferencja Naukowo- Szkoleniowa pt. „60 lat logopedii w Polsce

Historia- Teraźniejszość- Perspektywy rozwoju” odbyła się w kolebce polskiej logopedii, w Lublinie, i była połączona z Walnym Zebraniem Członków PTL. Organizatorem był Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Logopedycznego wraz z Katedrą Logopedii i Językoznawstwa Stosowanego UMCS w Lublinie.

Program konferencji obejmował wystąpienia plenarne, warsztaty naukowo- szkoleniowe oraz sesję plakatową.

Zamysłem organizatorów było określenie perspektyw rozwoju logopedii jako nauki, a konferencja stała …

Read More
Aktualności

Zaproszenie

Zapraszamy na:

Trzecią Międzynarodową Konferencję na temat Giełkotu

w dniach 16-17 września br. do Katowic.

Specjaliści z kraju i ze świata zaprezentują najnowszą, teoretyczną i praktyczną wiedzę o giełkocie.

Wczesne (niższe) wpłaty obowiązują do 31 maja, natomiast promocyjne oferty noclegowe – do 15 czerwca br.

Link do strony konferencji: www.ica.fcl.org.pl

Rejestracja uczestników: www.fcl.org.pl/registration/

Noclegi: www.ica.fcl.org.pl/accommodation.html

ZAPRASZAMY

Read More