Aktualności

Warsztaty „Diagnoza i terapia dysfagii neurogennej”

Zarząd Oddziału Śląskiego Polskiego Towarzystwa Logopedycznego organizuje cykl warsztatów szkoleniowo – informacyjnych w siedzibie Zarządu:
w SPZOZ Górnośląskie Centrum Rehabilitacji „REPTY” w Tarnowskich Górach, ul Śniadeckiego 1.

Pierwszy z serii warsztatów szkoleniowo – informacyjnych pod tytułem „Diagnoza i terapia dysfagii neurogennej” poprowadzi Tatiana Lewicka – specjalista z zakresu neurologopedii.
Warsztat odbędzie się w dniu 29 marca 2022r. w godzinach 9.00 – 17.00 w GCR „REPTY” i dedykowany jest członkom PTL.

Udział jest bezpłatny i zakończy się wydaniem certyfikatu.

Plan szkolenia:
Część I. 9.00-12.00
1. Struktury obwodowego i ośrodkowego układu nerwowego związane z procesem połykania.
2. Fizjologia połykania – fazy, prawidłowy przebieg.
3. Zaburzenia połykania- objawy.
4. Powikłania dysfagii -zapalenie płuc, niedożywienie.
Część II. 13.00-17.00
1. Ocena zaburzeń połykania – testy przesiewowe, metody nieinstrumentalne i instrumentalne.
2. Techniki czyszczące.
3. Terapia dysfagii – PNF, Kinesio Tapping, stymulacja termiczna, ćwiczenia wg koncepcji R.Horst.
4. Zalecenia dietetyczne – zastosowanie zagęstników.
5. Alternatywne dostępny do przewodu pokarmowego – zgłębnik, PEG – wskazania, pielęnacja.
6. Podstawy leczenia żywieniowego.

Chęć uczestnictwa prosimy zgłaszać w dni robocze w godzinach od 13.00 do 14.30 pod nr tel 32 3901499 lub 32 3901229.
Liczba miejsc ze względów epidemiologicznych ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń.
Serdecznie zapraszamy.

Więcej informacji na naszym profilu Facebook.

Uprzejmie prosimy również o wypełnienie ankiety, której celem jest integracja środowiska logopedów Oddziału Śląskiego PTL.

Zarząd Śląskiego Oddziału PTL