Aktualności

Szkolenia dla logopedów — Diagnoza jąkania u dzieci w wieku przedszkolnym

Serdecznie zapraszam na szkolenia dla logopedów DJ — Diagnoza jąkania u dzieci w wieku przedszkolnym, które poprowadzi mgr Barbara Jeziorczak – doświadczony logopeda i psycholog, współautorka narzędzia.

Szczegóły dotyczące szkolenia poniżej.

Katarzyna Węsierska

Diagnoza jąkania u dzieci w wieku przedszkolnym – wykorzystanie standaryzowanego narzędzia w praktyce logopedycznej

Szkolenie dla logopedów i studentów logopedii

Podstawowe informacje

Termin:

 • 3 czerwca 2017 r.
 • rozpoczęcie o godzinie 9.00 zakończenie o godz. 17.45

Czas trwania warsztatów:

 • 10 godzin dydaktycznych

Prowadzenie warsztatów:

 • mgr Barbara Jeziorczak, logopeda, psycholog, współautorka narzędzia „DJ – Diagnoza jąkania u dzieci wieku przedszkolnym” (współautorka Katarzyna Węsierska, Wydawnictwo Komlogo, 2016)

 Przebieg warsztatów:

 • 00–10.30  Moduł I warsztatów
 • 30–10.45 Przerwa
 • 45–12.15 Moduł II warsztatów
 • 15–12.30 Przerwa
 • 30–14.00 Moduł III warsztatów
 • 00–14.30 Przerwa
 • 30–16.00 Moduł IV warsztatów
 • 00–16.15 Przerwa
 • 15–17.45 Moduł V warsztatów

Informacje merytoryczne:

Cele warsztatów

Warsztaty mają na celu przygotowanie logopedów do wykorzystania narzędzia diagnostycznego w praktyce logopedycznej. Uczestnicy zostaną zapoznani z teoretyczną podbudową narzędzia. Szkolenie dostarcza wiedzy niezbędnej  do prowadzenia kompleksowej, wieloaspektowej – opartej na dowodach (evidence-based) diagnozy w zaburzeniach płynności mowy u dzieci wieku poniżej lat 7.

Efekty kształcenia:

Po zakończeniu szkolenia uczestnicy warsztatów:

 • będą zaznajomieni z teoretycznymi podstawami diagnozowania jąkania u małych dzieci;
 • nabędą umiejętność wdrażania w praktyce poszczególnych elementów składających się na schemat diagnozy z użyciem DJ;
 • zapoznają się ze strukturą całego narzędzia i zawartością poszczególnych elementów wchodzących w skład DJ,  w  tym aplikacji „Licznik niepłynności”;
 • będą przygotowani do interpretowania  wyników badania oraz programowania postępowania terapeutycznego;
 • zdobędą wiedzę na temat budowania optymalnej relacji terapeutycznej z rodzicami i  kształtowania poczucia sprawstwa u opiekunów w procesie postępowania logopedycznego.

 Tematyka warsztatów:

 • teoretyczne podstawy diagnozowania zaburzeń płynności mowy u małych dzieci;
 • badanie jąkania w ujęciu Węsierskiej i Jeziorczak – filozofia DJ;
 • schemat postępowania diagnostycznego w ujęciu DJ;
 • DJ– krok po kroku – ćwiczenia praktyczne;
 • zasady budowania sojuszu terapeutycznego z rodzicami w interwencji logopedycznej;
 • studium przypadku – zastosowanie zdobytej wiedzy i umiejętności w konkretnej sytuacji diagnostycznej.

Sylwetka trenera:

mgr Barbara Jeziorczak, jest logopedą, psychologiem. Autorka licznych publikacji logopedycznych. Uczestniczyła w wielu kursach i szkoleniach z zakresu pomocy logopedycznej i psychologicznej dziecku, rodzinie i osobom dorosłym – w kraju i za granicą, m.in.: Terapia interakcyjna rodzic-dziecko dla jąkających się dzieci w wieku do 7 lat – Palin PCI (Palin parent–child interaction therapy for children under seven who stammer); Working with primary school-age children who stutter: An introduction to building core client and therapist skills – The International Fluency Association Global Workshop; Mini-KIDS – terapia jąkania małego dziecka; An overview of working with Children who Stammer (Przegląd metod terapii dziecka jąkającego się) — The Michael Palin Centre for Stammering; Terapia rodzin — Polski Instytut Ericksonowski; Brief Solution Focused Therapy (ABC Terapii BSFT). Angażuje się w propagowanie wiedzy na temat interwencji logopedycznej u małych dzieci z wczesną niepłynnością mowy. Współautorka przewodnika dla rodziców Czy moje dziecko się jąka? (Wydawnictwo Centrum Logopedyczne, 2011) oraz narzędzia do badania zaburzeń płynności mowy DJ – Diagnoza jąkania u dzieci w wieku przedszkolnym (Wydawnictwo KOMLOGO 2016). Szczególną satysfakcję sprawia jej możliwość wykorzystania swoich doświadczeń psychologa w postępowaniu logopedycznym. Jako logopeda specjalizuje się zwłaszcza w terapii jąkania, opóźnionego rozwoju mowy i wad wymowy.

formularz zgłoszeniowy – szkolenie DJ 2017-06-03