Aktualności

Światowy Dzień Świadomości Jąkania na Śląsku

21 października 2015 r., w przeddzień Światowego Dnia Świadomości Jąkania, z inicjatywy Śląskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Logopedycznego, Centrum Informacji Naukowej i Biblioteki Akademickiej, a także Katowickiego Klubu J i Klub ludzi mówiących, miało miejsce forum wymian informacji, wiedzy i poglądów na temat jąkania. Partnerami tej inicjatywy byli: Instytut Języka Polskiego Uniwersytetu Śląskiego, Górnośląska Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. Kardynała Augusta Hlonda w Mysłowicach oraz Poradnia Pedagogiczna nr 2 w Katowicach. Forum odbyło się w imponującym i sprzyjającym dyskusjom budynku Centrum Informacji Naukowej i Bibliotece Akademickiej.

Tegoroczne obchody ISAD (International Stuttering Awareness Day) odbywały się pod hasłem: Przekazujemy wiedzę – edukacja, komunikacja, współpraca. Forum, któremu nadaliśmy tytuł Porozmawiajmy o jąkaniu – eksperci mają głos, stanowiło okazję do połączenia tych trzech filarów, co podkreśliła Joanna Trzaskalik, przewodnicząca Śląskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Logopedycznego, witając zgromadzonych gości. W programie spotkania znalazły się m. in.: dwie krótkie prezentacje (Informacyjne narzędzia wspierania indywidualnego rozwoju Tomasza Zięby, Czy świat rozumie jąkanie? Katarzyny Węsierskiej). W czasie drugiej prezentacji uczestnicy spotkania mieli okazję wysłuchać pozdrowień, które specjalnie dla nich przesłał Benny Ravid – honorowy prezes AMBI (Izraelskiego Stowarzyszenia Osób Jąkających się) i przewodniczący the  International Stuttering Association (ISA) w latach 2007–2010. Kolejnymi punktami programu spotkania były mini-sonda o jąkaniu przeprowadzona na terenie biblioteki, a także panel dyskusyjny. Aby lepiej zrozumieć nie tylko sam problem jąkania, lecz przede wszystkim człowieka, który z tym problemem funkcjonuje, oddaliśmy głos ekspertom, czyli osobom jąkającym się. Podczas spotkania nie zabrakło elementów warsztatowych, które pozwoliły na kształcące współdziałanie uczestników. Wyniki krótkiego sondażu, jak i bardzo interesującej dyskusji panelowej były próbą odpowiedzi na postawione przez dr Katarzynę Węsierską pytanie Czy świat rozumie jąkanie?

Zmiana negatywnych społecznych stereotypów na temat jąkania jest możliwa tylko dzięki wielokierunkowym działaniom, których przykładem było środowe spotkanie specjalistów w mówieniu i specjalistów w „jąkaniu”, z osobami zainteresowanymi prezentowaną problematyką, a także tymi, którzy przybyli do budynku biblioteki zdobywać wiedzę i zostali zachęceni do współpracy. Spotkanie uświadomiło wszystkim osobom w nim uczestniczącym, jak wartościowi i wyjątkowi są ludzie z dysfunkcjami mowy.

Wszystkim uczestnikom serdecznie dziękujemy za przybycie i aktywny udział w tym spotkaniu.

Licząc na przychylność dla naszych działań, łączymy wyrazy szacunku i serdeczne pozdrowienia od całego Zarządu Śląskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Logopedycznego

dr Joanna Trzaskalik
przewodnicząca Zarządu Śląskiego Oddziału
Polskiego Towarzystwa Logopedycznego

mgr Iwona Bijak
sekretarz, ŚO PTL

Zapraszamy do obejrzenia zdjęć ze spotkania w naszej Galerii.