Sprawozdania roczne

Sprawozdanie 2010

Sprawozdanie z działalności Śląskiego Oddziału PTL w roku 2010

1. SIEDZIBA:
Podyplomowe Kwalifikacyjne Studium Logopedii i Medialnej Emisji Głosu przy Uniwersytecie Śląskim, pl. Sejmu Śląskiego 1, 40-032 Katowice.

2. ORGANIZACJA: VI Ogólnopolskiej Konferencji Logopedycznej „Centralne zaburzenia przetwarzania słuchowego – w teorii i praktyce”, która odbyla się 28.05.2010 r., w Sali Sejmu Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach ul. Jagiellońska 25.
3. WSPÓŁORGANIZACJA:
· Współpraca z Podyplomowym Kwalifikacyjnym Studium Logopedii i Medialnej Emisji Głosu Uniwersytetu Śląskiego przy organizacji II Międzynarodowej Konferencji „Teoretyczne i pragmatyczne aspekty współczesnej logopedii”, która odbyła się 6-12 marca 2010 r. z okazji Europejskiego Dnia Logopedy;
· Współpraca z Podyplomowym Kwalifikacyjnym Studium Logopedii i Medialnej Emisji Głosu Uniwersytetu Śląskiego przy organizacji II Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej z okazji Światowego Dnia Jąkających się (ISAD, 22 października), która odbyła się 25 października 2010 r.;
· Współpraca z Fundacja Uniwersytetu Śląskiego „CITTRFUŚ” przy organizacji Kursu języka migowego I stopnia dla nauczycieli, który odbył się 25.05.2010 – 10.07.20010 r.;
· Współpraca z Instytutem Języka Polskiego Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Śląskiego przy organizacji konferencji naukowej „Profilaktyka logopedyczna w systemie edukacji”, która odbyła się 26 listopada 2010 r.

4. DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA:
· 1 numer czasopisma logopedycznego: Forum Logopedyczne nr 18;
· plakat „Każdy z nas może być dobrym słuchaczem-rozmowcą-mówcą”; autorzy: D. Naziemiec, dr O. Przybyla, dr K. Węsierska, B. Wilk;
· ulotka „Złote reguły harmonijnego rozwoju mowy dziecka”; autorzy: dr I. Michalak-Widera, dr K. Węsierska.

5. WRĘCZENIE NAGRODY LOGOPEDIA SILESICA 2010: laureatką nagrody została dr I. Michalak -Widera.

6. SPOTKANIA ZARZĄDU ŚOPTL: Odbyło się jedno spotkanie 12.01.2010 r., na którym między innymi ukonstytuował się Zarząd ŚOPTL na lata 2009-2012:

Przewodnicząca: dr I. Michalak-Widera
Zastępca: dr K. Węsierska
Sekretarz: Ł. Skrzypiec
Skarbnik: J. Oczadły
Członkowie Zarządu: K. Pietras, dr O. Przybyla, dr M. Chęciek,
Komisja rewizyjna: Cz. Pacześniowska, T. Brawański, K. Pawlas.
dr Iwona Michalak-Widera
Przewodnicząca Śląskiego Oddziału
Polskiego Towarzystwa Logopedycznego