Sprawozdania roczne

Sprawozdanie 2006

Sprawozdanie z działalności Śląskiego Oddziału PTL w roku 2006

Liczba członków: 350.

Siedziba: Specjalistyczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Katowicach ul. Sokolska 26.

Organizacja 2 konferencji:
1. „Dziecko z rozszczepem w oczach ortodonty, chirurga, i logopedy”, 12 maja 2006, w Sali Sejmu Śląskiego w Katowicach. Omówiono zagadnienia leczenia problemów ortodontycznych i wynikających stąd zaburzeń w mówieniu.
2. „Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka – problemy neurologopedyczne: rozpoznanie, diagnoza i terapia.”, 20 października 2006, w Sali Sejmu Śląskiego w Katowicach. Wykład dr E. Stecko ze Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej w Warszawie – wybitnego specjalisty w tym zakresie. A także walne zebranie ŚO PTL (lista składu zarządu na lata 2006-2009 i ksero protokołu z ukonstytuowania się nowego zarządu wysłano oddzielnie).

Wydano 2 egzemplarze pisma logopedycznego Śląskie Wiadomości Logopedyczne nr 10 i 11.

Przewodnicząca ŚO PTL
Iwona Michalak-Widera

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *