Sprawozdania ZDL

Spotkanie GZDL – Europejski Dzień Logopedy

Dnia 10 marca 2018 roku, w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej odbył się Dzień Otwarty z okazji Europejskiego Dnia Logopedy. Spotkanie  „Mamo, tato – mówię wam !”  przeznaczone było dla rodziców  i dzieci. Głównym celem było pokazanie, jak świetną zabawą mogą być wspólne chwile spędzane podczas  ćwiczeń i zabaw logopedycznych. Rozpoczął je wykład neurologopedy i surdologopedy, mgr Iwony Krzywickiej: „Rodzinne harce logopedyczne”.

W czasie wykładu dzieci uczestniczyły w zajęciach ruchowo-logopedycznych prowadzonych przez neurologopedę mgr Krystynę Sacher-Szafrańską. Spotkanie zakończyły rodzinne warsztaty „Fiku miku mój języku” prowadzone przez logopedów : mgr Magdalenę Wojtowicz oraz mgr Annę Piszczewską-Heins. Zarówno dzieci, rodzice, jak i logopedzi wspaniale się bawili podczas tego spotkania.

Katarzyna Kusz

lider GZDL