Aktualności

Podziękowanie

Chcielibyśmy wyrazić nasze głębokie podziękowanie Panu doktorowi Mieczysławowi Chęćkowi i Pani magister Katarzynie Pietras za wieloletni trud i poświęcenie w coroczne przygotowywanie „Forum Logopedycznego”. Dzięki wiedzy, umiejętnościom i staraniom takich osób jak Państwo czasopismo to osiągnęło tak wysoki poziom i cieszy się ogromną popularnością w środowisku logopedów i nauczycieli.

Bardzo Państwu dziękujemy, prosząc jednocześnie o wsparcie i pomoc dla naszych działań mających na celu propagowanie różnych inicjatyw jednoczących środowisko logopedyczne w naszym regionie, podnoszenie kompetencji zawodowych logopedów, szerzenie idei profilaktyki logopedycznej, a także udzielanie wsparcia istotnym merytorycznie pomysłom środowiska związanym z zawodem logopedy i nauczyciela.

Z podziękowaniem i poważaniem

W imieniu Zarządu Śląskiego Oddziału PTL
Przewodnicząca
dr Joanna Trzaskalik