Aktualności

Zgłaszanie kandydatów do nagrody im. księdza Stanisława Wilczewskiego

Serdecznie zapraszamy Państwa do zgłaszania kandydatów do kolejnej już edycji Nagrody im. księdza Stanisława Wilczewskiego. Wniosek można pobrać ze strony Nagrody (http://www.nagrodawilczewskiego.pl) znajdą go Państwo również w załączniku do niniejszego e-maila. Przypominamy, że Laureatem poprzedniej edycji Nagrody został dr Mieczysław Chęciek.

Nagroda im. księdza Stanisława Wilczewskiego ma charakter ogólnopolski, przyznawana jest podczas kolejnych edycji Międzynarodowej Konferencji Logopedycznej „Zaburzenia płynności mowy – teoria i praktyka”, organizowanej co dwa lata przez Fundację Wiedzy i Dialogu Społecznego Agere Aude, Instytut Języka Polskiego im. Ireny Bajerowej Uniwersytetu Śląskiego oraz Wydział Teologiczny Uniwersytetu Śląskiego. Celem nagrody jest uhonorowanie działań osób, instytucji lub ruchów społecznych służących idei promowania wiedzy o zaburzeniach płynności mowy. Laureatem może być logopeda, osoba jąkająca się, działacz społeczny, instytucja lub ruch społeczny. Nagrodę przyznaje Kapituła Nagrody, której członkami są przedstawiciele środowisk śląskich logopedów oraz naukowców związanych z promowaniem logopedii jako interdyscyplinarnej dziedziny wiedzy. Więcej informacji na temat Patrona nagrody, sylwetki jej pierwszego Laureata wraz z wnioskiem o przyznanie Nagrody znajdą Państwo na stronie http://www.nagrodawilczewskiego.pl.

 

Serdecznie pozdrawiam

Katarzyna Węsierska

Wniosek o przyznanie nagrody im. ks. Wilczewskiego (pdf)

Wniosek o przyznanie nagrody im. ks. Wilczewskiego (doc)