Aktualności

Zajęcia warsztatowe „Oswajamy jąkanie”

Zapraszamy wszystkie dzieci jąkające się w wieku szkolnym (szkoła podstawowa) wraz z rodzicami udziału w kolejnej edycji bezpłatnych zajęć warsztatowych pt.: „Oswajamy jąkanie”, które będą organizowane są w ramach LogoLAB od października na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach.

Zajęcia skierowane są do dzieci od 7 do 14 roku życia.

Nasze warsztaty są ukierunkowane na realizowanie następujących celów:

– dzieci jąkające się:

 • zmniejszenie objawów niepłynności mowy, reakcji walki oraz napięcia powstałego na skutek jąkania poprzez ćwiczenia
  stosowania technik terapeutycznych wg podejść „mówienie bardziej płynne” i „jąkanie bardziej płynne”;
 • zmniejszenie negatywnych reakcji emocjonalnych, w tym logofobii – zastąpienie ich pozytywnymi uczuciami względem własnej mowy;
 • zwiększenie gotowości do komunikowania się;
 • budowanie pozytywnych przekonań i postaw względem siebie i jąkania;
 • kształtowanie proaktywnych postaw społecznych (wchodzenie w relacje z rówieśnikami, zwiększenie aktywności w życiu klasy i szkoły);
 • rozwój kompetencji interpersonalnych, wzmacnianie samooceny i poczucia sprawstwa w radzeniu sobie z codziennym komunikowaniem się i jąkaniem, wzrost poczucia własnej wartości, pewności siebie, asertywności i umiejętność radzenia sobie z przejawami dokuczania w szkole;

– ich rodzice:

 • rozwijanie kompetencji rodzicielskich i poczucia sprawstwa w umiejętnym wspieraniu dziecka w radzeniu sobie z jąkaniem;
 • rozwijanie umiejętności wspierania dziecka w kontaktach ze środowiskiem (dalsza rodzina, znajomi, szkoła);
 • doświadczanie wsparcia udzielanego przez pozostałych członków grupy (rodzice wspierają siebie nawzajem);

W warsztatach biorą udział również studenci logopedii i logopedzi, którzy mogą dzięki temu poszerzać swoją wiedzę i kompetencje w zakresie
zaburzeń płynności mowy.

W roku szkolnym 2019/2020 warsztaty odbywać się będą w piątki w godzinach od 18.30 do 20.00 na Wydziale Filologicznym w Katowicach pl.
Sejmu Śląskiego 1 (zazwyczaj raz w miesiącu, sporadycznie dwa razy w miesiącu).

(więcej informacji można znaleźć na stronie: http://www.zpm.us.edu.pl/logolab/).

Polecamy Państwu obejrzenie filmów z poprzednich edycji warsztatów:

– „Budujemy świat, który rozumie jąkanie” – I edycja: http://www.zpm.us.edu.pl/warsztaty1/

– Wypowiedzi dzieci, rodziców, wolontariuszy i specjalistów – II edycja: http://www.zpm.us.edu.pl/warsztaty2/

W celu zapisania się na warsztaty prosimy jak najszybciej (liczba miejsc jest ograniczona) skontaktować się z mgr Agatą Sakwerdą: a.sakwerda@gmail.com, asakwerda@centrumlogopedyczne.com.pl. Po uzyskaniu od niej informacji o dostępności miejsca na warsztatach prosimy, by wypełnić i pilnie przesłać poniższe dane na adres mgr Sakwerdy:   

* imię i nazwisko dziecka,   

* wiek dziecka,   

* miejsce zamieszkania,   

* imiona i nazwiska rodziców,   

* adres mejlowy rodziców,   

* numer telefonu rodziców.

Liczba miejsc na warsztatach jest ograniczona. Decyduje kolejność przesłanych zgłoszeń.

dr hab. Katarzyna Węsierska

Instytut Języka Polskiego im. Ireny Bajerowej

Uniwersytet Śląski