AktualnościOgólnopolskie

XX Konferencja Naukowo-Szkoleniowa PTL połączona z Walnym Zebranie Członków PTL

100 lat polskiej logopedii. Między teorią a praktyką

Szanowni Państwo,
Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Logopedycznego wraz z Katedrą Logopedii i Językoznawstwa Stosowanego UMCS w Lublinie, przy wsparciu Naukowego Koła Logopedów i Audiologów UMCS, organizują XX Ogólnopolską Konferencję Naukowo-Szkoleniową powiązaną z Walnym Zebraniem Członków PTL. Zjazd odbędzie się, jak zawsze w Lublinie, w dniach 19-21 czerwca 2020 r.

Najbliższa konferencja PTL i Walne Zebranie Członków Towarzystwa mają charakter jubileuszowy. Członkowie Towarzystwa już po raz dwudziesty spotkają się na swoim Zjeździe w Lublinie, w 2020 roku mija 60 lat, odkąd ukazuje się czasopismo „Logopedia” – organ Polskiego Towarzystwa Logopedycznego, a Polski Związek Logopedów obchodzi 20-lecie swojego powstania. Historia logopedii w Polsce sięga jednak czasów jeszcze wcześniejszych, bo już pod koniec XIX wieku zapoczątkowały ją pionierskie prace Władysława Ołtuszewskiego – lekarza i logopedy, który urodził się właśnie w Lublinie. Te fakty zdecydowały o jubileuszowej formule tytułu konferencji.

XX Zjazd Polskiego Towarzystwa Logopedycznego ma stać się forum dyskusji nad ponad stuletnim rozwojem teorii zaburzeń mowy i kształtowaniem się wielospecjalistycznych metod terapii zaburzeń determinujących językowe funkcjonowanie człowieka. Rozmaite koncepcje opisu zaburzeń mowy i metody postępowania logopedycznego planujemy zaprezentować w formie wykładów plenarnych oraz zajęć warsztatowych. Zapraszamy badaczy i logopedów zajmujących się w swoich badaniach naukowych i codziennej pracy zawodowej problematyką zaburzeń mowy, by zechcieli podzielić się swoją wiedzą i doświadczeniem.

Konferencji towarzyszyć będą targi sprzętu i aparatury medycznej oraz ekspozycje wydawnictw rozpowszechniających pomoce logopedyczne.

Informacja o konferencji: na stronie zarządu Głównego PTL.

Zapraszamy do udziału!

Sekretarz ZG PTL                             Przewodnicząca ZG PTL

dr Urszula Jęczeń dr hab.               prof. UMCS Jolanta Panasiuk

XX KONFERENCJA NAUKOWO-SZKOLENIOWA PTL 2020 – PISMO PRZEWODNIE, KARTA ZGŁOSZENIA