Aktualności

Wystawa „Magiczny świat bajek o jąkających się bohaterach” – sprawozdanie

Od 15 listopada do 15 grudnia 2016 roku z inicjatywy Śląskiego Oddziału PTL w Centrum Informacji Naukowej i Bibliotece Akademickiej (CINiBA) miała miejsce wystawa prac pod wspólnym tytułem „Magiczny świat bajek o jąkających się bohaterach”. Autorami bajek i ilustracji do nich były dzieci jąkające się uczestniczące w cyklicznych zajęciach grupowych dla osób jąkających organizowanych w Centrum Logopedycznym w Katowicach. Wystawa była jednym z działań podejmowanym przez ŚO PTL dla propagowana i upowszechniania wiedzy na temat jąkania.  

9 grudnia odbył się finisaż tej wystawy, na który zaproszono przede wszystkim autorów prac, ale też inne dzieci z zaburzeniami w płynności w mówieniu oraz rodziców. Spotkanie rozpoczęło się od internetowej rozmowy z panią Aleksandra Krawczyk ze Stanów Zjednoczonych, jedną z animatorek pomysłu bajek o jąkających się bohaterach.  Część warsztatową prowadziła dr Katarzyna Węsierska, po niej nastąpiło zwiedzanie wystawy „Magiczny świat bajek o jąkających się bohaterach”. Uczestnicy spotkania (dzieci) wraz z logopedami i rodzicami w trakcie zwiedzania rozwiązywali quiz związany z tematyką prezentowanych utworów. Następnie podsumowano zdobytą wiedzę w formie konkursu z nagrodami. Dr Joanna Trzaskalik wręczyła przybyłym dzieciom dyplomy. Wszyscy uczestnicy spotkania obdarowani zostali słodyczami i nagrodami książkowymi. Niewątpliwą atrakcją spotkania było przybycie jednej z autorek wystawianych prac – Doroty Węgrzyn.

Spotkanie miało niezwykle pogodny charakter, sprzyjało otwartości, stanowiło jednocześnie ważny element terapii dzieci jąkających się uczestniczących w tym spotkaniu.

Naszym zamiarem jest prezentowanie tej wystawy w różnych placówkach oświatowych w naszym regionie. Uważamy, że jest to najlepsza droga by uwrażliwiać dzieci na potrzeby osób zmagających się z różnymi zaburzeniami mowy, ale także by uczyć tolerancji i szacunku dla inności. Jako pierwszy wystawę zaprezentuje Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 5 w Gliwicach.

1 grudnia 2016 roku w katowickim dodatku Gazety Wyborczej zamieszczony został artykuł o  prezentowanej w CINiBA wystawie „Magiczny świat bajek o jąkających się bohaterach”.