Aktualności

Wspomnienie o Małgorzacie Topie

Malgorzata Topa- wspomnienie

Z żalem zawiadamiam, że 28 października 2019 roku odeszła nasza serdeczna koleżanka Małgorzata Topa.

Małgosia była długoletnim pracownikiem Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Rybniku. Pracowała jako logopeda przede wszystkim  z  dziećmi, współorganizowała turnusy terapeutyczne, tworzyła własne pomoce, udzielała wsparcia młodszym stażem logopedom.

Była również współinicjatorką założenia Rybnickiej Grupy Wsparcia Logopedów, obecnie działającej pod nazwą Rybnicki Zespół Doskonalenia Logopedów. Małgosia współorganizowała wiele szkoleń naszego zespołu, również na terenie PPP.  Przez wiele lat pomagała w organizacji szkoleń w Jankowicach.

Pozostanie w  naszej pamięci i w  naszych sercach.

Marzena Lampart- Busse