Sprawozdania ZDL

Warsztaty RZDL w Jankowicach – mutyzm wybiórczy

Sprawozdanie z warsztatów logopedycznych pt.: „Mutyzm wybiórczy – przyczyny, objawy, strategie postępowania terapeutycznego”

Dnia 16.06.2014 r. w Przedszkolu w Jankowicach odbyły się warsztaty logopedyczne pt. „Mutyzm wybiórczy – przyczyny, objawy, strategie postępowania terapeutycznego”. Warsztaty zostały zorganizowane i przygotowane przez lider RZDL Panią mgr Marzenę Lampart-Busse, natomiast prowadzącą spotkanie była Pani mgr Elwira Kołodziejczyk-Duda, która jest neurologopedą pracującą w Ośrodku Wczesnej Interwencji w Żorach.

Część wstępna spotkania rozpoczęła się od przywitania wszystkich uczestników warsztatów przez Panią Marzenę Lampart-Busse następnie głos został oddany Pani Elwirze Kołodziejczyk-Dudzie. Pani Elwira przybliżyła wszystkim zgromadzonym słuchaczom, czym jest mutyzm wybiórczy (selektywny), jakie są objawy i przyczyny, opowiedziała krótką historię jego powstawania oraz trwania. W następnej kolejności przedstawiła formy pracy z dzieckiem mutystycznym, mity na temat mutyzmu oraz rady dotyczące pomocy dzieciom z mutyzmem wybiórczym.

W następnej części wykładu, prowadząca zaprezentowała uczestnikom film dokumentalny pt. „Moje dziecko nie mówi”.
Film przedstawiał historię trzech rodzin, których dzieci cierpią na mutyzm wybiórczy – fobię społeczną, którą charakteryzuje lęk przed rozmowami z nieznajomymi. Film w rzeczywisty sposób ukazał z jakim problemem usiłują sobie poradzić osoby z mutyzmem wybiórczym. W domu, w bezpiecznym dla nich środowisku dzieci mówią bez skrępowania i nawet głośno, lecz poza domem i przed obcymi ludźmi są tak sparaliżowane ze strachu przed mówieniem, że nie odzywają się w ogóle.

Warsztaty zostały podsumowane dyskusją na temat filmu oraz przedstawionych w nim przypadków mutyzmu wybiórczego. Uczestnicy szkolenia Zadawali pytania osobie prowadzącej oraz dzielili się swoimi doświadczeniami z podobnymi przypadkami w pracy logopedycznej oraz pedagogicznej.

Na zakończenie Lider RZDL Pani mgr Marzena Lampart-Busse wręczyła kwiaty wraz z podziękowaniami Pani mgr Elwirze Kołodziejczyk-Dudzie. Każdemu ze słuchaczy rozdane zostały zaświadczenia o uczestnictwie w warsztatach, a na pożegnanie wykonano pamiątkowe zdjęcie wszystkich zebranych.

słuchaczka PSL
mgr Justyna Zbiechorska