„Synergia. Mowa – edukacja – terapia”

Szanowni Państwo,
Logopedzi, Nauczyciele, Wychowawcy

Serdecznie zapraszam w imieniu Komitetu Naukowego II Ogólnopolskiej Konferencji Logopedyczno-Edukacyjnej pt. „Synergia. Mowa – edukacja – terapia” pod przewodnictwem prof. UP dra hab. Mirosława Michalika do wzięcia udziału w naukowym spotkaniu, którego szczegóły przedstawiono w załączonych dokumentach.

Łączę wyrazy szacunku, licząc na Państwa przybycie

mgr Anna Hetman
Przewodnicząca Komitetu Organizacyjnego Konferencji