Aktualności

Światowy Dzień Świadomości Jąkania 2015

Szanowni Państwo,

22 października 2015 jak co roku jest obchodzony Światowy Dzień Świadomości Jąkania (International Stuttering Awareness Day – ISAD. Obchody, którym patronuje ISA, odbywają się każdego roku pod innym hasłem. Tegoroczne hasło brzmi (logo ISAD 2015 w załączniku): Przekazujmy wiedzę – edukacja, współpraca, komunikacja (Spread the Word – Education, Cooperation, Communication).

Zarząd Śląskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Logopedycznego serdecznie zaprasza do udziału w tych obchodach. Najlepszy sposób, w jaki skutecznie możemy wspierać osoby jąkające się, to przede wszystkim zwrócić uwagę społeczeństwa na złożoność tego problemu i sytuację osób, które zmagają się z tym zaburzeniem. Naszym zadaniem jest upowszechniać rzetelną wiedzę i pomagać społeczeństwu lepiej rozumieć jąkanie.

W załączniku przesyłamy Państwu zaproszenie na otwartą imprezę – forum wymiany informacji i poglądów na temat jąkania pod tytułem: „Porozmawiajmy o jąkaniu – eksperci mają głos”, a ekspertami będą właśnie osoby jąkające się. Oprócz tego przygotowaliśmy materiały, które możecie Państwo wykorzystać, propagując wiedzę o jąkaniu.isad-2015-258x300

Licząc na przychylność dla naszych działań, łączę wyrazy szacunku i serdeczne pozdrowienia od całego Zarządu Śląskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Logopedycznego.

dr Joanna Trzaskalik, przewodnicząca ŚO PTL