Aktualności

Sprawozdawczo-wyborcze zebranie Śląskiego Oddziału PTL

9 grudnia odbyło się sprawozdawczo-wyborcze zebranie Śląskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Logopedycznego.  Po przedstawieniu sprawozdania z działalności obejmującej kadencję Zarządu oraz po przedstawieniu sprawozdania Komisji Rewizyjnej Zarząd, po głosowaniu tajnym, otrzymał absolutorium. 
 
Wybrano także nowy Zarząd Śląskiego Oddziału PTL:
Bożena Duda – przewodnicząca
Ewelina Abramowicz-Pakuła – zastępca
Elżbieta Rogowska – sekretarz
Grażyna Kubacka – członek
Celina Zarzycka – członek
 

Komisja Rewizyjna:

Joanna Trzaskalik
Małgorzata Szalińska-Otorowska
Lilianna Cader 

 

W imieniu ustępującego Zarządu Śląskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Logopedycznego pragniemy podziękować tym wszystkim, którzy podjęli z nami współpracę dla dobra śląskiej społeczności logopedycznej. Szczególne podziękowania kierujemy na ręce Pań: Małgorzaty Szalińskiej-Otorowskiej, Izabeli Buczyńskiej i Elżbiety Kubiak.

 
W imieniu Zarządu
Joanna Trzaskalik
Lilianna Cader