Aktualności

Sprawozdawczo-wyborcze zebranie Śląskiego Oddziału PTL – relacja

9 czerwca w przerwie IX Ogólnopolskiej Konferencji Logopedycznej „Logopedia w teorii i praktyce” odbyło się sprawozdawczo-wyborcze zebranie członków Śląskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Logopedycznego. Przewodniczącą zebrania została dr Małgorzata Szalińska-Otorowska.

Przebieg spotkania:

  1. Sprawozdanie z trzyletniej działalności Zarządu złożyła przewodnicząca – Joanna Trzaskalik;
  2. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej w imieniu Agaty Laszczyńskiej, Martyny Polczyk i swoim własnym odczytał Krzysztof Bieniek, wnioskując o udzielenie absolutorium ustępującemu Zarządowi;
  3. Po głosowaniu członków ŚO PTL Zarząd otrzymał absolutorium;
  4. W tajnym głosowaniu ustanowiono Zarząd ŚO PTL na kadencję 2018- 2021 w następującym składzie:

dr Joanna Trzaskalik – przewodnicząca
mgr Lilianna Cader – zastępczyni przewodniczącej
mgr Monika Ryszczyk – sekretarz
mgr Julia Pyttel – członek
mgr Małgorzata Machowska – członek

oraz skład Komisji Rewizyjnej:

dr Małgorzata Szalińska-Otorowska
mgr Aneta Dzienniak
mgr Dorota Szymura

Joanna Trzaskalik,
przewodnicząca ŚO PTL