Aktualności

Sprawozdanie ze szkolenia Rybnickiego Zespołu Doskonalenia Logopedów.

„Jeśli jednak żywy system (organizm) nie jest w stanie przystosować się do funkcjonowania w narzuconych mu warunkach, tworzy własne kompensacje, małe kompromisy, dzięki którym nadal działa jak dobrze naoliwiona maszyna. Działa, aż do pewnego czasu ….”

~ Magdalena Czajkowska „Struktura i funkcja”

W dniu 13 maja 2024r. odbyło się spotkanie szkoleniowe Rybnickiego Zespołu Doskonalenia Logopedów, działającego przy Przedszkolu w Jankowicach Rybnickich. Spotkaniu przyświecał temat: „Objawy zaburzeń obszaru czaszkowo- żuchwowego”.

Spotkanie tradycyjne rozpoczęła liderka zespołu, Pani Marzena Lampart-Busse, która powitała zebranych gości, przekazała bieżące informacje dotyczące najbliższych wydarzeń logopedycznych. Następnie przedstawiła prowadzącego szkolenie, mgr. Krzysztofa Bieńka –logopedę, specjalistę z zakresu funkcji narządu żucia.

Prowadzący szeroko omówił zaburzenia skroniowo-żuchwowe na podstawie wywiadu z pacjentem i autorskiego arkusza badania narządu żucia, do którego została podana szeroka bibliografia. Zaburzenia czynnościowe układu ruchowego narządu żucia (ZCURNŻ), czy temporomandibular disorders (TMD) to synonimy. Wszystkie formy określają zbiór objawów odczuwanych w okolicy stawu skroniowo-żuchwowego, (ang. temporomandibular joint – TMJ), skroni oraz żuchwy. Na podstawie wymienionych zaburzeń omówiono konkretne ograniczenia czynności oralnych w zakresie poszczególnych funkcji, np. ziewania, żucia lub też ćwiczeń czynnościowych. Kolejnym szeroko omawianym zagadnieniem był ból w obrębie narządu żucia, skroni i ucha będący następstwem zaburzeń czynnościowych tego obszaru. Poruszono również zagadnienie bruksizmu – jego etiologię, dolegliwości z nim związane oraz leczenie. Prowadzący wskazał na istotne kwestie związane z bruksizmem, czynnikiem wywołującym problem jakim jest stres, jest wskazaniem do psychoterapii, fizjoterapii i reedukacji w celu przywrócenia normy funkcjonalnej tego obszaru. Ważną częścią szkolenia była również możliwość obserwacji prawidłowej palpacji obszaru stawu skroniowo-żuchwowego, prezentowanej przez prowadzącego, a także doświadczenia palpacji na własnych mięśniach oraz przeprowadzenie badania palpacyjnego krok po kroku (w odpowiedniej kolejności, z odpowiednią kompresją) na chętnych uczestnikach szkolenia. Każdy z uczestników miał także okazję przeprowadzić badanie zaczynając od górnej krawędzi mięśnia czworobocznego, poprzez MOS – obszar wyrostka sutkowatego, włókna skroniowe, aż po mięśnie żwaczy według schematu badania i oceny skali bólu.

Jak zwykle w trakcie spotkań RZDL ogromnym atutem była możliwość zadawania pytań, wymiany doświadczeń i spostrzeżeń dotyczących poruszanego zagadnienia. Ogromna wiedza i doświadczenie prowadzącego pozwoliło na zgłębienie tematu związanego z funkcjonowaniem narządu żucia – co wydaje się być bardzo istotnym zagadnieniem, szczególnie w dobie miękkiej diety, wysokich technologii i siedzącego trybu życia obecnych społeczeństw.

Konkludując, zaburzone miofunkcje, to góra lodowa naszych czasów, a na szczycie tej góry jest oddech. Poniżej znajdują się ssanie, połykanie i żucie – najgorsze jest jednak niewidoczne, ukryte pod taflą. Nienormatywnie realizowana funkcja ma wpływ na tworzenie nieprawidłowej struktury – a ta z kolei uniemożliwia prawidłowe realizowanie poszczególnych funkcji, co przekłada się na nasze zdrowie i szeroko pojęty dobrostan. Tylko holistyczne podejście do tematu, określenie przyczyny danej dysfunkcji oraz prawidłowo prowadzona terapia, często w interdyscyplinarnym zespole, umożliwia powrót do funkcjonalnej normy.

Na zakończenie Pani Marzena podziękowała Panu Krzysztofowi Bieńkowi za przeprowadzenie szkolenia a uczestniczkom za czynny udział.

                               uczestnik szkolenia : H. Szuła