Aktualności

Sprawozdanie ze spotkania warsztatowego IKZDL

Rozwój funkcji słuchowych u dzieci: obserwacja, stymulacja oraz rehabilitacja to temat kolejnego spotkania warsztatowego, zorganizowanego 15 listopada 2017 roku przez I Katowicki Zespół Doskonalenia Logopedów. Prelegentką była dr Natalia Moćko – neurologopeda, surdologopeda – z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Mysłowicach i Śląskiego Centrum Słuchu i Mowy „Medincus” w Katowicach. Przedstawiła zagadnienie wpływu nowych technologii na percepcję słuchową u dzieci i – co za tym idzie – zagadnienie odpowiedniego planowania terapii logopedycznej oraz pedagogicznej w przypadku zaburzeń uwagi słuchowej i ryzyka wystąpienia takich zaburzeń. Niezwykle obrazowo wyjaśniła znaczenie percepcji słuchowej (czyli odbioru, identyfikowania i rozróżniania dźwięków), rolę mózgu w procesie percepcji dźwięków oraz przebieg procesu kształtowania się uwagi słuchowej u dzieci. Omówiła podstawowe badania, jakie logopeda może wykonać, aby określić rolę ilości, jakości i współwystępowania bodźców w rozwijaniu się uwagi słuchowej małych pacjentów. Zwróciła uwagę na wpływ na ten proces przetworzonych bodźców oraz obrazów, a także na rolę dźwięków naturalnych i dźwięków mowy w stymulacji mózgu oraz rozwoju uwagi słuchowej. Dla uczestników spotkania w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 1 w Katowicach była to również okazja do dyskusji na temat istoty treningów słuchowych oraz rodzajów stymulacji słuchowych.

Anna Chrostek