Aktualności

Sprawozdanie ze spotkania RZDL

6 czerwca 2017 roku w Przedszkolu w Jankowicach odbyło się szkolenie z udziałem Pani doktor Izabeli Wajdyotolaryngologiem dziecięcym na temat laryngologicznych zaburzeń mowy. […]  

Podczas spotkania „Laryngologiczne Uwarunkowania Zaburzeń Mowy” uczestnicy pogłębili swoją wiedzę oraz pozyskali szereg nowych informacji na temat trudności laryngologii wieku dziecięcego. Pani doktor omówiła min. kwestię skróconego wędzidełka podjęzykowego, przyrostu trzeciego migdałka, niedosłuchu przewodzeniowego, odbiorczego i centralnego. W trakcie spotkania padało wiele pytań ze strony uczestników odnośnie problemów laryngologicznych z którymi spotykają się w życiu zawodowym jak i osobistym. Pani doktor zachęcała Nas  logopedów do współpracy co pozwoli na efektywniejszą pomoc wspólnym pacjentom.

Spotkanie cieszyło się ogromnym zainteresowaniem wśród logopedów, co świadczy o ciągłej chęci doskonalenia swego warsztatu pracy oraz dzieleniem się swoją  wiedzą i doświadczeniem.

Elwira Kołodziejczyk-Duda