AktualnościSprawozdania ZDL

Sprawozdanie ze spotkania IKZDL (2018-03-02)

Dnia 2.03.18r. podczas spotkania IKZDL (działającego przy PPP Nr 1 w Katowicach) został przedstawiony problem agresji względem dzieci z ASD. Trudny temat przybliżyła nam mama Franka, który jako dziecko z autyzmem także doświadczył w szkole tego zjawiska.

Temat prezentacji to: „Idealne Ofiary, bezwzględni drapieżcy i milcząca większość” czyli jak skutecznie zapobiegać przemocy wobec uczniów z ASD w szkole. Pani Aleksandra Dąbrowska uzasadniła temat, który wybrała na to spotkanie oraz przedstawiła definicję  dręczenia. Pokazała kim są idealne ofiary tego procederu jakim jest przemoc, a także kto jest agresorem. Mówiła o konsekwencjach bycia ofiarą.  Pani Ola pokazała zewnętrzne oznaki dręczenia, aby móc dobrze zareagować w placówkach szkolnych, w sytuacji pojawienia się niechlubnego zjawiska przemocy wobec dzieci z ASD. Podpowiedziała kilka sposobów skutecznego radzenia sobie w tych sytuacjach oraz zaproponowała jak budować szkolny system bezpieczeństwa.

Drugi tematem, który został przedstawiony dotyczył trudności edukacyjnych dziecka z Autyzmem z perspektywy rodzica. Pani Katarzyna, mama Kamila, który także jest dzieckiem z diagnozą ASD, omówiła problemy z uczeniem się wynikające z dysfunkcji spektrum autyzmu, do których zaliczyła: koncentrację i skupienie uwagi, zaburzenia przetwarzania centralnego zdolność logicznego myślenia, myślenie przyczynowo – skutkowe, rozumienie czytanego tekstu trudność z rozumieniem złożonych poleceń, rozumienie i opisywanie relacji społecznych. Mówiła także o problemach wynikających z niskiej tolerancji na zmiany. Dzieci z ASD domagają się schematu dnia, o wszelkich zmianach np. w planie lekcji, terapiach należy wcześniej informować, aby nie zaburzyć samopoczucia dziecka i zapobiec  frustracji.   

Opracowała: Anna Broma