Aktualności

Sprawozdanie z warsztatów RZDL

20 listopada 2017r. odbyły się zajęcia warsztatowe przeprowadzone przez Panie Monikę Rajcę i Oliwię Szulc – nauczycielki Szkoły Podstawowej Specjalnej z Rudy Śląskiej na temat:
Metody i systemy komunikacji alternatywnej i wspomagającej stosowane w Szkole Podstawowej Specjalnej w Rudzie Śląskiej.

Obecni na zajęciach byli: pedagodzy, logopedzi oraz studentki logopedii. Na początku warsztatów prowadzące określiły, z jakimi uczniami pracują oraz jakie problemy komunikacyjne mają ich podopieczni, którzy są upośledzeni w stopniu umiarkowanym i głębokim.
Następnie wyjaśniły różnice między komunikacją alternatywną a wspomagającą. Pokazały nowatorskie, różnorodne pomoce dydaktyczne, które stosują w swojej pracy, np. systemy graficzne K. Blissa, czy piktogramy oraz manualne metody zastępczego porozumiewania się, jak Makaton, język migowy czy migany, które wspomagają słowne porozumiewanie się. Uczestniczki spotkania mogły także obejrzeć krótkie filmy z zajęć z dziećmi, pokazujące praktyczne zastosowanie omówionych metod pracy.
Obecne osoby niewątpliwie poszerzyły zakres swej wiedzy w zakresie nowatorskich, a często autorskich, metod oraz systemów komunikacji. Na uwagę zasługuje także empatyczny i pełen ciepła stosunek wychowawczyń wobec swoich podopiecznych. Na zakończenie lider RZDL Marzena Lampart-Busse podziękowała prowadzącym oraz uczestnikom warsztatu.

Jolanta Kałuża