Aktualności

Sprawozdanie z obchodów Światowego Dnia Świadomości Jąkania

22 października 2016 r. po raz dziewiętnasty obchodziliśmy Światowy Dzień Świadomości Jąkania (International Stuttering Awareness Day – ISAD). Śląski Oddział Polskiego Towarzystwa Logopedycznego wraz z Centrum Informacji Naukowej i Biblioteką Akademicką (CINiBA), Klubem Ludzi MówiącychKatowickim Klubem J zorganizowały z tej okazji drugie już forum wymiany informacji i poglądów na temat jąkania pt. Porozmawiajmy o jąkaniu – rodzice mają głos. Partnerami przedsięwzięcia były: Instytut Języka Polskiego im. Ireny Bajerowej Uniwersytetu Śląskiego; Wydział Zamiejscowy Akademii Ignatianum w Krakowie oraz Centrum Logopedyczne w Katowicach.

Hasło tegorocznych światowych obchodów – Jąkać się z dumą. Poszanowanie. Godność. Uznanie (Stuttering Pride. Respect. Dignity. Recognition) – stało się inspiracją dla organizatorów forum, by szczególną uwagę zwrócić na rodziców dzieci jąkających się i ich rolę w zmaganiach z tym zaburzeniem. Spotkanie było skierowane nie tylko do rodziców, lecz także do wszystkich osób zainteresowanych tematyką jąkania, w tym logopedów, pedagogów, psychologów, studentów oraz samych osób jąkających się.

Forum odbyło się w sali seminaryjnej CINiBA. Słowo wstępne skierowały do uczestników wydarzenia dr Joanna Trzaskalik, przewodnicząca Śląskiego Oddziału PTL, a także mgr Jadwiga Witek, rzecznik prasowy CINiBA. Spotkanie miało charakter otwartej dyskusji na tematy związane z jąkaniem i było moderowane przez mgr Katarzynę Ploch, dr Joannę Trzaskalik oraz mgr Bogumiłę Wilk.

Rodzice uczestniczący w forum mieli szansę podzielić się ze specjalistami oraz innymi rodzicami przeżyciami związanymi z jąkaniem swoich dzieci. Dyskusja zrodziła wiele pytań i jednocześnie wiele wzruszeń. Jak pomóc dziecku mówić łatwiej? Jak budować w nim pewność siebie? Jak sprawić, by nie miało problemów z kontaktami z rówieśnikami? Rodzice, którzy dopiero od niedawna mają do czynienia z problemem jąkania swoich pociech, pytali o wiele kwestii związanych z samą terapią niepłynności oraz mówili o tym, jak trudna dla rodzica jest niemoc wobec jąkania ich dzieci. Pani Katarzyna Ploch, występująca w roli logopedy, ale także osoby jąkającej się i mamy dzieci jąkających, mówiła o tym, jak ważna jest pełna akceptacja rodzica, by wyzwolić w dziecku pozytywne emocje wobec jąkania. Spojrzenie na jąkanie w kategorii cechy, a nie problemu, stanowi bazowy krok do przejęcia kontroli nad mówieniem i panowania nad jąkaniem. Aby lepiej zrozumieć, jak czuje się osoba jąkająca, uczestnicy dyskusji mieli okazję wykonać ćwiczenia w małych grupkach, które pozwoliły spojrzeć na problem niepłynności z zupełnie innej strony – ze strony osoby jąkającej. Zmiana perspektywy miała służyć refleksji nad potrzebami osób jąkających oraz sposobami wspierania tych osób, szczególnie przez środowisko rodzinne.

Ważnym punktem programu była prezentacja filmu W świecie zaburzeń płynności mowy – eksperci mają głos, który powstał podczas II edycji Międzynarodowej Konferencji Logopedycznej Zaburzenia płynności mowy – teoria i praktyka. Materiał był formą podsumowania spotkania i głosem ekspertów skierowanym m.in. do rodziców zgromadzonych w sali. Nie sposób pominąć wyjątkowego elementu spotkania, jakim była wystawa bajek i baśni napisanych przez dzieci jąkające. Prace będzie można oglądać i czytać na wystawie zorganizowanej przez CINiBA (termin wystawy 15 listopada – 15 grudnia).

Forum wymiany informacji miało na celu upowszechnianie wiedzy o jąkaniu, zmianę postaw społecznych względem jąkania, ale przede wszystkim było formą głośnego powiedzenia, że jąkanie z dumą ma swoje korzenie w relacji dziecko – rodzic.

Iwona Bijak

Sekretarz Śląskiego Oddziału PTL